U P G R E E N G R A D E

بلاگ

قابلیت بهینه سازی یا optimization

قابلیت بهینه سازی یا optimization

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 1397/9/30


پروسه حل یک مسئله بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی به نحویی است که می توان با اعمال تغییراتی، به منظور طراحی نیز از آن استفاده نمود. در دیزاین بیلدر الگوریتم ژنتیک علاوه بر بهینه سازی, در پروسه طراحی نیز حضور فعال داشته و تلاش می کند طراحی را به گونه ای انجام دهد که ملزومات بهینه سازی را در بر داشته و به این ترتیب طرح اولیه در راستای هدف مشخصی ارائه شود. این بهینه سازی بر اساس محدودیت هایی مانند حداکثر آسایش حرارتی، حداقل تولید کربن دی اکسید یا حداقل هزینه ساخت قابل تعریف می باشد.