U P G R E E N G R A D E

بلاگ

تحلیل CFD در دیزاین بیلدر

تحلیل CFD در دیزاین بیلدر

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 1397/9/30

دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) یا به اختصار سی اف دی(cfd) یکی از گرایش های بسیار کاربردی در مکانیک سیالات است. یکی از قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار دیزاین بیلدر این است که میتواند تحلیل سیالات(cfd) کاملی از محیط خارجی ساختمان بر اساس جهت مورد نظر باد خارجی اعم از باد مطلوب و نامطلوب انجام دهد و به منظور شبکه بندی نیز از  مش مربعی (استراکچر) استفاده می کند. 

این تحلیل شامل توزیع فشار، توزیع سرعت هوا و همچنین کانتورهای سه بعدی فشار و سرعت خواهد بود. نرم افزار دیزاین بیلدر همچنین می تواند تحلیل سیالاتی(cfd) کاملی از محیط داخل ساختمان بر اساس محل دریچه های ورود و خروج هوا، محل افراد و تجهیزات و... انجام دهد و علاوه بر توزیع فشار و توزیع سرعت هوا نتایجی از قبیل سن هوا، شاخص آسایش حرارتی فنگر (PMV) و شاخص درصد نارضایتی افراد (PPD) را نیز ارائه می‌کند. 

شبیه سازی با CFD در نرم افزار دیزاین بیلدر با هدف بررسی جریان هوا در داخل و خارج ساختمان صورت می گیرد. در تحلیل سیالاتی اطراف ساختمان توزیع فشار و سرعت هوا قابل بررسی بوده و برای محیط داخلی، توزیع دما نیز قابل تحلیل می باشد. شرایط مرزی تحلیل سیالاتی خارجی ساختمان جهت و سرعت باد غالب می باشد همچنین برای تعریف شرایط مرزی تحلیل سیالاتی داخل می توان تمام پارامترها را بصورت دستی تعریف کرد یا نرم افزار بطور خودکار با تعیین ساعت و روز مورد نظر از نتایج شبیه سازی استخراج کند.