U P G R E E N G R A D E

بلاگ

شبیه سازی انرژی در رویت

شبیه سازی انرژی در رویت

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: رویت   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

شما می توانید تجزیه و تحلیل انرژی را در مراحل اولیه طراحی انجام دهید و در مراحل بعدی که طرح تکامل می‌یابد و شامل اطلاعات و عناصر بیشتر از جمله دیوار ؛ سقف کاذب ؛ پنجره ها ؛ کف و دیگر عناصر مورد استفاده در ساختمان می شود، این اطلاعات را به مدل انرژی اضافه کنید. با انجام تجزیه و تحلیل انرژی در فواصل منظم در طول فرآیند طراحی شما می توانید از لحاظ پایداری و انرژی برای ساختمان خودتان اطمینان حاصل کنید.
روش کلی کار شبیه سازی انرژی در رویت برای آنالیز فرم ها به صورت شماتیک و کانسپچوال در مراحل اولیه ایده پردازی در دیاگرام زیر نمایش داده شده است.