U P G R E E N G R A D E

بلاگ

جداره ساختمان در اقلیم های معتدل

جداره ساختمان در اقلیم های معتدل

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

برخی از اقلیم های معتدل شامل زمستانی سرد و تابستانی گرم می باشند، که انعطاف فضایی و طراحی استراتژیک به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، طراحی بازشوهایی که مانع ورود انرژی خورشیدی در تابستان و در عین حال باعث ورود آن در زمستان می شوند.

جهت جریان حرارتی از طریق جداره ساختمان با توجه به فصل متغیر است به طوریکه گرما همیشه از ناحیه گرم به سرد منتقل میشود (قانون ترمودینامیک) و با توجه به لایه بندی جداره ها و انتقال حرارت، طراح باید با در نظر گرفتن راهکارهای ایده آل بتواند باعث کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش و همچنین برقراری آسایش حرارتی ساکنین شود.