U P G R E E N G R A D E

بلاگ

رویت و Flow Design

رویت و Flow Design

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: رویت   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

نرم افزار رویت این قابلیت را دارد تا به نرم افزار Flow Design لینک شود و آنالیزهای مربوط به جریانات جوی خارج از ساختمان از جمله چرخش وزش باد، سرعت باد ، نحوه توزیع باد، فشار و دما را انجام داد.
با نصب نرم افزار Flow Design مربوط به نسخه رویت، یک سربرگ به صورت خودکار در رویت تحت عنوان Flow Design درست می شود.