جداره ساختمان در اقلیم سرد

در اقلیم سرد، روزهایی که نیاز به گرمایش دارند به مراتب از سرمایش بیشتر است، در نتیجه عایق بندی ساختمان به عنوان کلیدی ترین استراتژی در نگهداری گرمای داخلی ساختمان محسوب می شود.
همچنین استفاده از پنجره ها برای جذب انرژی خورشید و مکمل آن استفاده از جرم حرارتی داخلی (بر خلاف اقلیم گرم و خشک که در خارج استفاده می شود) از دیگر راهکارها می باشند.

جداره ساختمان در اقلیم سرد


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21