جداره ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب

در اقلیم گرم و مرطوب جلوگیری از گرمای خورشید در اولویت است و به همان نسبت افزایش تهویه طبیعی که مانع ایجاد پدیده نم زدگی و تولید قارچ می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

جداره ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21