U P G R E E N G R A D E

بلاگ

جداره ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب

جداره ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

در اقلیم گرم و مرطوب جلوگیری از گرمای خورشید در اولویت است و به همان نسبت افزایش تهویه طبیعی که مانع ایجاد پدیده نم زدگی و تولید قارچ می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.