U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد در ذخیره سازی انرژی و آزادسازی آن درطول زمان است.
مطالعات نشان میدهد که با افزایش اینرسی حرارتی جداره ها، اگرچه ضریب جذب سطوح بالا باشد نوسان دمای محیط داخل بسیار آرام و مناسب می باشد؛ همچنین هرچه رنگ پوشش بیرونی تیره‌تر باشد با افزایش ضریب جذب خورشیدی زمان تاخیر نیز بیشتر می گردد.