U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

یکی از انواع راه­های تهویه، تهویه عبوری بوده که در این روش هوا بین دو قسمت از ساختمان به علت اختلاف فشار هوای ایجاد شده جریان می یابد. تهویه عبوری به صورت رایج از میان پنجره ها، روزنه ها و شبکه های تعبیه شده در نما وارد و خارج می شود. هوای عبوری از بخشی از ساختمان با فشار مثبت وارد و از بخش دیگر با فشار منفی خارج می شود.
در دیاگرام زیر انواع بازشوها و نحوه شکل گیری تهویه طبیعی با استفاده از فشار مثبت و منفی درداخل فضا قابل مشاهده است.