U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

ایجاد تهویه طبیعی در ساختمان، به اختلاف فشار هوای میان سطوح خارجی و داخلی بنا بستگی دارد. تهویه هوا، علاوه بر ایجاد شرایط آسایش و بالا بردن سطح بهداشت محیط داخلی ساختمان، موجبات صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می آورد. تأثیرات تهویه طبیعی در ساختمان به طور کلی به دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می شوند.
تأثیر مستقیم
– تأثیر بر دمای محیط و تعیین میزان رطوبت سطوح داخلی ساختمان
تأثیر غیرمستقیم
تأمین بهداشت و سلامت افراد ساکن، از طریق ایجاد کوران و تعویض هوای آلوده و گرم درون ساختمان.
در دیاگرام زیر چند حالت از روشهای مورد استفاده برای ایجاد تهویه طبیعی را مشاهده میکنید.