U P G R E E N G R A D E

بلاگ

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

در مباحث مربوط به اقليم معماري هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي هر منطقه مورد توجه مي باشد که اين امر موجب آسايش بيشتر انسان و نيز صرفه جويي در مصرف سوخت براي کنترل شرايط محيطي مي گردد. انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملي چون وضع طبيعي زمين، ميزان نياز به فضاهاي خصوصي، کنترل و کاهش صدا و نيز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگي دارد. بي شک به کار بردن اصول معماري و طراحي بنا و قرارگيري ساختمان در جهت مناسب، کمک شاياني در تقليل مضرات و استفاده بهينه از تابش آفتاب و بادهاي مطلوب مي نمايد. بنابراین توجه به مسئله چرخش و جهت ساختمان یکی از مهمترین گامها در طراحی اقلیمی می باشد.