فایل آب و هوایی

توجه: لازمه شروع هرگونه شبیه سازی انرژی با نرم افزارها، داشتن فایل آب و هوایی منطقه مربوطه می باشد، که به صورت کلی به 2 فایل با پسوند EPW. و STAT. نیاز هست، و از روش های زیر می توان تهیه کرد:

1- دانلود مستقیم از سایت انرژی پلاس ( که متاسفانه تمامی شهرهای ایران در آن موجود نمی باشد)
2- تهیه از اطلاعات فرودگاه آن منطقه
3- استفاده از نرم افزار Meteonorm (که می توان کرک آن را در بازار پیدا کرد)
4- استفاده از موقعیت یابی یا Location دربعضی نرم افزارها مانند Revit یا Vasari
5- وارد کردن اطلاعات آب وهوایی به صورت دستی که پیشنهاد نمی شود

فایل آب و هوایی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/9/21