U P G R E E N G R A D E

بلاگ

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

یکی از قابلیت های نرم افزارهای شبیه سازی، آنالیز حرارتی انرژی خورشیدی بر روی سطوح مختلف ساختمان در طول سال است، که می توان نتیجه گرفت، "سقف" و پس از آن جداره های جنوبی، شرقی و غربی نما بیشترین جذب انرژی را در طول سال دارد.

یکی دیگر از کاربردهای نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، امکان بررسی اولیه و کلی شرایط جوی محیط پیرامون ساختمان به منظور بررسی نحوه ی استفاده از تهویه طبیعی یا طراحی بادشکن است.