گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters or Transpired solar collectors)

گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی (TSC) یک سیستم اثبات شده و مطمئن برای گرمایش و پیش گرمایش هوا برای کاربری های مختلف است . این سیستم که عموما به عنوان دیوار خورشیدی شناخته می شود ، بیشتر برای گرمایش هوای مورد نیاز برای تهویه در ساختمان ها استفاده می شود ؛ اما در فرآیندهایی مانند خشک کردن محصولات کشاورزی که هوای گرم یکی از ملزومات می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد . نصب این سیستم ها به عنوان پوشش بیرونی دیوار ساختمان های صنعتی ، تجاری، ساختمانهای آپارتمانی، خانه های تک خانوار و خشک کردن محصولات کشاورزی رو به فزونی است.

این سیستم ها  از دو بخش تشکیل شده اند : یک کلکتور که بر روی وجه خارجی ساختمان ها سوار می شود و یک فن و سیستم توزیع هوا که در داخل ساختمان نصب می شود. این سیستم ها به عنوان کلکتورهای گرمایی فعال، انرژی خورشیدی دریافتی را به گرما تبدیل و از هوای اطراف خود به عنوان سیال انتقال دهنده ی گرما استفاده می کنند . آنچه که انرژی گرمایشی خورشید را می گیرد و از آن برای گرمایش هوای خارجی دریافتی عمل می کند ضرورتا یک  پوشش منفذ دار فلزی تیره رنگ است . واژه ی منفذ دار در اینجا اشاره به منفذهایی ریز و با تعداد زیاد دارد که به خوبی در سطح کلکتور پخش شده اند که تقریبا بین2 تا 0/5درصد از سطح کل دیوار را تشکیل می دهند.

سامانه ی دیوار خورشیدی بسته به نوع کاربرد از سه طریق می تواند باعث کاهش مصرف انرژی های متداول شود :

1)جمع آوری انرژی خورشیدی از طریق گرمایش هوای خورشیدی فعال برای ساختمان ها و  فرآیند های دیگر .

2)باز پس گیری گرمای اتلاف شده از طریق دیوار ( گرمای خارج شده از جداره ی ساختمان توسط تهویه هوا گرفته می شود و دوباره به ساختمان برگردانده می شود . 

3)کاهش اختلاف دما در ارتفاع  (De-stratification) در ساختمان هایی که سقف مرتفع دارند ، مانند : ساختمان های صنعتی و انبار ها .نویسنده: Navid Ahmadi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/2/1
کلکتورهای خورشیدی گرم کننده های هوای خورشیدی دیوار خورشیدی Transpired solar collector Collector solar wall TSC