19:56:31 1397/11/8

اتاق تمیز یا Clean room

اتاق تمیز، اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی و استفاده شود که حداقل ورود، تولید و حفظ ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامتر های مرتبط دیگر در آن نظیر دما، فشار و رطوبت کاملا تحت کنترل .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:56:31 1397/11/8


19:55:23 1397/11/8

شیشه الکتروکرومیک یا Electrochromic glass

ساختمان درونی این شیشه تشکیل شده از دو لایه شفاف قلع به عنوان الکترود می باشد که لایه ای از کریستال مایع بین آنها ساندویچ شده است. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم کریستال مایع شیشه شفاف می شود. با قطع جریان کریستال ها با جهت گیری تصادفی خود در .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:55:23 1397/11/8


21:53:02 1397/11/7

انواع انتقال حرارت یا Heat transfer methods

سه روش انتقال حرارت عبارتند از هدایت یا رسانش (Conduction)، جابه جایی یا وزش یا همرفت (Convection) و تابش (Radiation). در ساختمان هر سه مکانیزم بصورت کامل وجود دارد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:53:02 1397/11/7


21:51:29 1397/11/7

بادگیر یا WindCatcher

ادگير به منظور هدایت باد مطلوب به داخل اطاق هاي اصلي ساختمان، آب انبار و يا سرداب می باشد که بعضي از بادگير ها فقط از طريق جابجايي هوا (Convection) داخل بنا را خنك مي سازند و بعضي ديگر هم از طريق جابجايي هوا و هم از طريق تبخير (Evaporation) .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:51:29 1397/11/7


04:44:22 1397/11/3

Light Shelf

در ادبیات و مقالات موجود در پژوهش های انجام شده، سخت می توان کاربرد سیستم light shelf را به دلیل انجام ازمایشات و شبیه سازی ها بر اساس متدهای مختلف، از جمله اقلیمی های مختلف به کار گرفته شده و ابعاد اتاق مورد ازمایش قرار گرفته، به صورت دقیق اندازه .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 04:44:22 1397/11/3


22:24:04 1397/11/2

سایه اندازی یا Shading

سایه اندازهاي داخلی و خارجی ساختمان با توجه به اقلیم ساختمان و جهت دیوار بسیار مورد اهمیت می باشد زیرا جریان همرفتی ایجاد شده بطور مستقیم بر بار ساختمان اثر گذار است.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:24:04 1397/11/2


18:56:54 1397/10/30

کالیبره کردن مدل یا Calibration

یکی از گام های اساسی پس از مدلسازی ساختمان های موجود با نرم افزار، کالیبره کردن مدل است. به منظور کالیبره سازی مدل، ابتدا باید پروفیل مصارف برق و گاز ساختمان را نرمالیزه کرده و این پروفیل را بصورت ساعتی یا روزانه رسم نمود. همچنین باید میزان برق .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:56:54 1397/10/30


18:56:04 1397/10/30

سقف حوضچه ای یا Roof pond

در این طرح بر روی سقف ساختمان حوضچه وسیع و کم عمقی از آب ایجاد شده و در طی شب آب درون حوضچه بوسیله ساز و کار تبخیر و سرمایش تشعشعی خنک می گردد. سپس در طول روز گرما به وسیله هدایت حرارتی از درون ساختمان جذب می شود. این .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:56:04 1397/10/30


18:41:12 1397/10/30

مواد تغییر فازدهنده یا Phase Change Material

مواد تغییر فاز دهنده (PCM) ترکیبات آلی یا معدنی هستند که قابلیت جذب و ذخیره پنهان مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند. با توجه به این قابلیت منحصر به فرد، میتوان با استفاده از این مواد به طور طبیعی چندین ساعت در انتقال حرارت به ساختمان در .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:41:12 1397/10/30


18:35:53 1397/10/30

برچسب انرژی یا energy performance certificate

نخستین گام در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی برای هر مجموعه از مصرف کنندگان انرژی، شناخت وضعیت موجود آ‌ن‌ها و بررسی پتانسیل‌های قابل حصول جهت بهبود وضعیت از طریق تهیه دستورالعمل‌ها، استانداردها یا برچسب‌های انرژی است. بر این اساس طی سالیان اخیر تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، استانداردها و برچسب‌های .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:35:53 1397/10/30


18:07:58 1397/10/30

تبدیل فایل آب و هوایی EPW به فرمت های مورد نیاز نرم افزار انرژی پلاس و دیزاین بیلدر

با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر می توان پسوند های مورد نیاز از فایل آب و هوایی را برای شبیه سازی تولید نمود. کافی است از گزینه زیر استفاده کرده و فایل آب و هوایی را به پسوندهای Stat، Audit و ddy تبدیل نمود. با این روش، تمام فایل .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:07:58 1397/10/30


19:16:34 1397/10/29

محاسبه پارامترهای روشنایی ASE، UDI ، sDA و گواهینامه لید در نرم افزار دیزاین بیلدر

در ورژن 5.3 نرم افزار دیزاین بیلدر امکان محاسبه پارامترهای روشنایی ASE، UDI ، sDA و گواهینامه لید برای سطوح کار مختلف در طول سال فراهم شده است. با این شاخص ها می توانید پتانسیل ساختمان از نظر تامین نور طبیعی در رنج لوکس های مختلف و .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:16:34 1397/10/29


19:13:06 1397/10/29

تصویر گرافیکی ساختمان بر اساس نتایج دما و تابش در نرم افزار DesignBuilder

در جدیدترین ورژن نرم افزار دیزاین بیلدر شما قادر خواهید بود پارامترهایی از جمله تابش دریافتی، دمای سطوح داخل و خارج، تعداد ساعات آسایش، حرارت جذب شده و... را در بازه های زمانی دلخواه بصورت کانتور در ساختمان مشاهده نمائید.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:13:06 1397/10/29


19:11:33 1397/10/29

شبیه سازی هم زمان CFD داخل و خارج در یک فایل دیزاین بیلدر

به منظور انجام همزمان تحلیل CFD داخل و خارج و یا حذف نتایج تحلیل CFD قبلی، می توان از قسمت زیر اقدام به ایجاد یا حذف این تحلیل ها کنید. ابتدا وارد تب CFD در پائین نرم افزار شده، سپس مطابق شکل زیر نتایج CFD را فراخوانی کنید، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:11:33 1397/10/29


23:36:18 1397/10/25

تعاریف انرژی مصرفی در نتایج دیزاین بیلدر

برخی از خروجی های مهم در نرم افزار دیزاین بیلدر که به منظور بررسی انرژی مصرفی مدل قابل استفاده می باشد شامل موارد زیر خواهد بود: Net site energy: انرژی خالص مصرفی در سایت است (کل مصرف سوخت سایت منهای هر تولید در سایت). این مقدار شامل مصارف سیستم روشنایی، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:36:18 1397/10/25


19:56:31 1397/11/8