22:05:28 1397/12/9

تأخیر حرارتی یا Thermal Lag

تاخیر حرارتی یا Thermal Lag مدت زمانی هست که جداره ساختمان گرمای تولید شده ناشی از خورشید را در درون لایه ها ذخیره میکند. مصالحی که دارای مدت زمان بالایی برای تاخیر حرارتی هستند شامل ویژگی های زیر هستند: - ضریب هدایت حرارتی پایین - دارای ظرفیت حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:05:28 1397/12/9


21:57:54 1397/12/9

گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان به چه ساختمان هایی تعلق می گیرد؟

باید به این نکته توجه داشت که بدلیل عدم اهمیت به مباحث آسایشی و مصرف انرژی در ساخت و سازهای امروز کشورمان، کمتر ساختمانی می تواند گواهی نامه برچسب انرژی دریافت نماید و برای اینکه ساختمانی بتواند حداقل الزامات کارایی انرژی را رعایت نماید باید مطابق با الزمات مبحث 19مقررات .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:57:54 1397/12/9


21:44:39 1397/12/9

آشنایی با برخی مفاهیم مربوط به نورپردازي

شار نوري: کل نور خارج شده از یک منبع نوري در واحد زمان در تمام جهات در فضا را شار نوري می گویند. واحد شار نوري « لومن» می باشد که با «Lm» نشان می دهند. در اصطلاحات مربوط به محاسبات روشنایی، شار نوري را با (Φ) نشان می دهند. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:44:39 1397/12/9


21:37:44 1397/12/9

hypocaust

این سیستمها که به hypocaust معروف هستند، بیشتر در حمام های اشرافی رومی استفاده میشد. که شباهت جالبی به سیستم های مرکزی امروزی داشت، با این تفاوت که به جای آب، هوا ناقل حرارت بود. در واقع هوای احتراق از یک کوره، از زیر کف ساختمان و از طریق دیوار .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:37:44 1397/12/9


21:17:25 1397/12/9

مقاومت حرارتی وظرفیت حرارتی مصالح

دمای سطح داخلی و سطح خارجی یک جداره در هر اقلیمی هیچگاه دارای دمای یکسانی نیستند .. ولی انتقال حرارت تا رسیدن به تعادل حرارتی بین دو سطح ادامه دارد به طوریکه دمای دو سطح در دو دمای مختلف ثابت باقی بمانند. این خاصیت جداره به ۲ عامل بستگی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:17:25 1397/12/9


22:14:06 1397/12/2

هوابند و بخار آب

یکی از سوالاتی که اکثرا مطرح میشود این است که: هوابند خوب است، ولی چه اتفاقی برای بخار آب می افتد ؟ به طور کلی دو عامل اصلی باعث ایجاد بخار و رطوبت در ساختمان می شود ، که به ترتیب اهمیت میتوان اینگونه نام برد: .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:14:06 1397/12/2


22:10:16 1397/12/2

محاسبه تاثیر جداره سبز بر روی آسایش حرارتی و کاهش انتقال حرارت از جداره

با برداشت داده هایی شامل: دمای خارج و داخل و رطوبت داخلی در شرایط حضور دیوار سبز و عدم حضور آن، می توان تاثیر دیوار سبز را بر آسایش حرارتی و کاهش انتقال حرارت جداره بررسی کرد. با استفاده از جدول سایکرومتریک و تمام داده های برداشت شده از .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:10:16 1397/12/2


22:06:21 1397/12/2

متریال های عایق | Insulation Materials

به طور کلی متریال های عایق را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: _ عایق های ارگانیک _عایق های معدنی _ عایق های شیمیایی معمولا بهترین عایق از نظر داشتن کمترین ضریب انتقال حرارت ، دارای بیشترین انرژی یا کربن نهان هستند یه طوریکه این تاثیر .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:06:21 1397/12/2


22:04:09 1397/12/2

پل حرارتی | Thermal Bridging

به نواحی که دارای عایق حرارتی کمتری می باشند یا به عبارتی به صورت منطقه ای دارای ضریب انتقال حرارت بالاتری هستند، که باعث پرت حرارت زیاد ساختمان و بروز پدیده نم زدگی (Condensation) و در نتیجه شکل گیری قارچ ها بر روی سطوح سرد می شوند، پل های حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:04:09 1397/12/2


22:01:36 1397/12/2

شاخص عصبی

یکی از روش های محاسبه شرایط آسایش حرارتی، رابطه ی شاخص عصبی است که به منظور کاربرد در شرایط داخلی ساختمان طرح شده است و هدف آن تشریح درجات آسایش حرارتی با استفاده از عنصر دما، رطوبت و باد است. نمودار محاسبه شاخص عصبی بر حسب رابطه دما و رطوبت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:01:36 1397/12/2


21:58:55 1397/12/2

تعیین دمای موثر و ضریب آسایش، با استفاده از رابطه میسنارد

دمای موثر: عبارتست از دماي هواي آرام و اشباع شده اي كه بتواند بدون وجود تابش همان تأثيري را داشته باشد كه هواي مورد نظر دارد. رابطه محاسبه دمای موثر و محدوده آن مطابق زیر می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:58:55 1397/12/2


21:48:26 1397/12/2

روش های غیر فعال سرمایش و گرمایش

به منظور کاهش نیاز برودتی و حرارتی ساختمان، می توان از راهکارهای غیر فعال متنوعی مانند جرم حرارتی، تهویه طبیعی، تهویه شبانه، سرمایش تبخیری و ... استفاده نمود. این راهکارها با توجه به اقلیم متنوع بوده و تاثیر بسزایی در تامین آسایش حرارتی ساختمان خواهد داشت.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:48:26 1397/12/2


21:32:03 1397/12/2

انتقال حرارت جدارها

انتقال حرارت در جداره غیر شفاف ساختمان به طور مستقیم از طریق رسانایی (Conduction) انجام می شود ولی در این انتقال حرارت، میزان تابش (Radiation) بر روی جداره و همرفت (Convection) هوای داخل و خارج جداره هم تاثیر گذار است. انتقال حرارت جداره به همراه پارامترهای مربوطه به طور .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:32:03 1397/12/2


19:58:44 1397/11/29

مفهوم دمای تابشی و نحوه محاسبه آن

دماي متوسط تابش، دماي یک محفظۀ سیاه یکنواخت که در آن، میزان تبادل حرارت تابشی از بدن شخص با محیط واقعی برابر باشد. Mean radiant temperature

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:58:44 1397/11/29


19:56:09 1397/11/29

تاثیر عایق پوششی بر آسایش حرارتی

یکی از 6 فاکتور تاثیرگذار بر روی آسایش حرارتی کاربر میزان پوشش فرد در فضای مورد طراحی می باشد در حالی که می توان دماهای پایین تر را با بالابردن عایق پوششی به شرایط آسایش نزدیک کرد و یا بالعکس. فضایی که با عملکرد اداری طراحی می شود به واسطه .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:56:09 1397/11/29


22:05:28 1397/12/9