19:11:33 1397/10/29

شبیه سازی هم زمان CFD داخل و خارج در یک فایل دیزاین بیلدر

به منظور انجام همزمان تحلیل CFD داخل و خارج و یا حذف نتایج تحلیل CFD قبلی، می توان از قسمت زیر اقدام به ایجاد یا حذف این تحلیل ها کنید. ابتدا وارد تب CFD در پائین نرم افزار شده، سپس مطابق شکل زیر نتایج CFD را فراخوانی کنید، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:11:33 1397/10/29


23:36:18 1397/10/25

تعاریف انرژی مصرفی در نتایج دیزاین بیلدر

برخی از خروجی های مهم در نرم افزار دیزاین بیلدر که به منظور بررسی انرژی مصرفی مدل قابل استفاده می باشد شامل موارد زیر خواهد بود: Net site energy: انرژی خالص مصرفی در سایت است (کل مصرف سوخت سایت منهای هر تولید در سایت). این مقدار شامل مصارف سیستم روشنایی، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:36:18 1397/10/25


23:35:02 1397/10/25

شبیه سازی با سرور مجازی در دیزاین بیلدر

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار دیزاین بیلدر بهینه سازی مدل بر اساس پارامترهای مختلف طراحی ساختمان از قبیل درصد پنجره، مصالح، سیستم سرمایش و گرمایش، جهت گیری، تهویه طبیعی و .... بر اساس حداقل مصرف انرژی و بیشترین آسایش حرارتی ساکنان می باشد. برای سرعت بخشیدن به شبیه .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:35:02 1397/10/25


23:32:46 1397/10/25

دریچه های توزیع هوا در ماژول CFD دیزاین بیلدر

با استفاده از ماژول CFD نرم افزار دیزاین بیلدر شما قادر هستید انواع دریچه ورودی دو جهته، چهار جهته و چرخان را برای ورودی هوا در نظر بگیرید و تاثیر این دریچه ها را برا آسایش حرارتی، کیفیت هوای داخل و توزیع دما بررسی نمائید.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:32:46 1397/10/25


22:39:49 1397/10/24

توانایی استخراج اتلاف حرارت از قسمت های مختلف ساختمان

یکی از توانایی های نرم افزار دیزاین بیلدر قابلیت استخراج میزان اتلاف حرارت ساختمان از دیوار، سقف و کف در بازه های مختلف سال می باشد همچنین شما قادر هستید حرارت دریافتی از خورشید، بارهای داخلی (روشنایی، تجهیزات و افراد و اتلاف حرارت در اثر تهویه (طبیعی، مکانیکی و نفوذ) .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:39:49 1397/10/24


22:31:03 1397/10/24

آبگرمکن خورشیدی، سیستم فتوولتائیک

در نرم افزار دیزاین بیلدر قادر هستید پنل های فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی را تحت زاویه مورد نظر رسم نمائید تا سایه اندازی ساختمان های مجاور در میزان بهره وری از انرژی خورشید بطور کامل دخیل شود همچنین در هر قسمت شما می توانید تنظیمات و تجهیزات تخصصی هر .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:31:03 1397/10/24


20:32:20 1397/10/19

دودکش خورشیدی

سیستم دودکش خورشیدی برای تهویه هوا، عموماً در اقلیم‌های گرم، گرم و خشک استفاده می‌گردد و به نحوی طراحی می‌شود که طبق اثر دودکشی، با جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن هوای داخل دود‌کش، هوا به سمت بالا حرکت کرده و در قسمت پایین دودکش مکش ایجاد گردد و در .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:32:20 1397/10/19


20:25:45 1397/10/19

نماهای دو پوسته

پوسته ساختمان مرز فضای قابل کنترل داخل و فضای غیر قابل کنترل بیرون است و دقیقا محلیست که بخش زیادی از اتلاف انرژي در این بخش اتفاق می افتد. بنابراین با کنترل میزان اتلاف و گذردهی انرژي پوسته خارجی نما میتوان تا حد زیادی مصرف انرژي یک ساختمان را کاهش .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:25:45 1397/10/19


20:10:26 1397/10/19

آنالیز و تحلیل سایه اندازی

یکی از قابلیت های نرم افزار لیدی باگ در آنالیز و بهینه سازی میزان سایه اندازی مجاورت ها بر ساختمان و سایت مورد نظر و همچنین بررسی میزان نور مستقیم دریافتی توسط سطوح مدل است. کاهش و افزایش این مقدار به صورت پارامتریک در بازه زمانی مشخص شده امکان پذیر .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:10:26 1397/10/19


20:06:45 1397/10/19

شبیه سازی داینامیک سیالات

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در نرم افزار دیزاین بیلدر با هدف بررسی جریان هوا در داخل و خارج ساختمان صورت می گیرد. در تحلیل سیالاتی اطراف ساختمان توزیع فشار و سرعت هوا قابل بررسی بوده و برای محیط داخلی، توزیع دما نیز قابل تحلیل می باشد. شرایط مرزی .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:06:45 1397/10/19


23:22:45 1397/10/11

کنترل‌ هوشمند روشنایی یا Lighting Control

دیزاین بیلدر می‌تواند میزان سطح تابش در فضاهای داخلی را بر اساس میزان دریافت نور طبیعی روز از طریق بازشوها محاسبه کند، همچنین می توان سطح استاندارد روشنایی در هر فضا را تعریف نمود. با استفاده از کنترل هوشمند روشنایی قادر هستید میزان روشنایی مصنوعی هر لحظه را با .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:22:45 1397/10/11


23:18:37 1397/10/11

آبگرمکن خورشیدی، سیستم فتوولتائیک در دیزاین بیلدر

در نرم افزار دیزاین بیلدر قادر هستید پنل های فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی را تحت زاویه مورد نظر رسم نمائید تا سایه اندازی ساختمان های مجاور در میزان بهره وری از انرژی خورشید بطور کامل دخیل شود همچنین در هر قسمت شما می توانید تنظیمات و تجهیزات تخصصی هر کدام .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:18:37 1397/10/11


23:17:26 1397/10/11

طراحی سیستم تهویه مطبوع یا Detailed HVAC

عمل تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم . این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان که طبق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:17:26 1397/10/11


23:16:50 1397/10/11

مسیر خورشید Sun path

ور خورشید،همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است. ولی از آنجا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود، میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن تعیین شود. به منظور بررسی نحوه سایه اندازی ساختمان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:16:50 1397/10/11


19:11:33 1397/10/29