11:14:12 1397/12/10

تعیین زاویه بهینه فصلی برای نصب کلکتورهای خورشیدی

اگر پنل یا کلکتور خورشیدی برای استفاده در فصل خاصی مورد نظر است. بهتراست زاویه پنل برابر با مقادیر زیر باشد. مقدار φ برابر با عرض جغرافیایی مکان مورد نظر می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:14:12 1397/12/10


11:13:07 1397/12/10

اینرسی حرارتی Thermal inertia in buildings

ﺍﻳﻨﺮﺳﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻧﺮژﻱ، ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻨﺮﺳﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ میشود. برخی از عناصر پوسته ساختمان، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:13:07 1397/12/10


11:12:22 1397/12/10

روش های کنترل کردن نور مستقیم

تکنیک هایی که در طراحی می توان از آن ها برای کنترل کردن مسیر نور مستقیم خورشید به داخل فضا را تعبیه کرد ، می توان به سه روش عمده و کاربردی تقسیم کرد: 1- شیشه های منشوری - Prismatic glass: که معمولا در ناحیه یک سوم بالای پنجره .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:12:22 1397/12/10


11:09:11 1397/12/10

مهم ترین متغیرهای طراحی اقلیمی

سزایی دارد: - فرم ساختمان (shape) (الف) نسبت سطح به حجم - همانطور که میزان جذب یا از دست دادن حرارت به مساحت پوسته ساختمان بستگی دارد، پیشنهاد می شود طراح کمترین نسبت را به خصوص در اقلیم های مطلقا سرد یا گرم در نظر بگیرند. (ب) چرخش .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:09:11 1397/12/10


10:57:28 1397/12/10

توصیه هایی در خصوص تأمین آسایش حرارتی

- رطوبت نسبی ایده آل داخل فضا بین 40 تا 65 درصد می باشد، که بیشتر از 70 درصد موجب افزایش احتمال وقوع پدیده نم زدگی و رشد قارچ بر روی سطوح سرد می شود و در نتیجه باعث آسیب سلامت کاربر از جمله آسم و آلرژی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:57:28 1397/12/10


10:55:02 1397/12/10

معنای Irradiation و Radiation

عبارت Irradiation: به مفهوم كل انرژي تابشي خورشيد به سطح زمين عبارت Radiation: آن بخش از انرژي خورشيد كه به صورت مستقيم نه غير مستقيم به سطح زمين تابيده مي شود. **بر خلاف تصور عامه كه فكر مي كنند، زماني كه خورشيد در آسمان نباشد و هوا .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:55:02 1397/12/10


10:53:34 1397/12/10

حوه انتقال حرارت از ساختمان با توجه به موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین

در شکل زیر، نحوه انتقال حرارت از ساختمان با توجه به موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین قرار گرفته است. (الف) کف بالاتر از سطح زمین (ب) کف روي سطح زمین (ج) کف پایین تر از سطح زمین (در عمق بین 0 تا 2.5) (د) کف پایین تر .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:53:34 1397/12/10


10:49:57 1397/12/10

محاسبه آب گرم مصرفی و حجم منبع ذخیره

در شکل زیر حداکثر آب گرم مصرفی و همچنین حجم منبع ذخیره برای کاربری های مختلف ساختمان قرار گرفته است. میزان آب گرم مصرفی بر اساس تجهیزات مصرف کننده و تعداد کاربر قابل محاسبه می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:49:57 1397/12/10


10:47:26 1397/12/10

تعاریف بار حرارتی و بار برودتی

بار حرارتی: مقدار گرمایی است که ساختمان در فصل زمستان در واحد زمان (یک ساعت) از دست می دهد. اتلافات حرارتی از 3 طریق اتفاق می افتد: 1) انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان 2) نفوذ هوا به ساختمان 3) حرارت لازم براي رطوبت زنی هواي ورودي بار برودتی: مقدار .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:47:26 1397/12/10


10:42:29 1397/12/10

پدیده نم زدگی و عوامل آن

وقتی که دمای سطح داخلی جداره های ساختمان پایینتر از دمای نقطه شبنم داخل فضا باشد، رطوبت موجود در فضا بر روی آن سطوح می نشیند و باعث نم زدن جداره می شود. پدیده نم زدگی به دلایل زیر ممکن است به وجود آید: - افزایش رطوبت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:42:29 1397/12/10


10:40:47 1397/12/10

دمای راه انداز سیستم سرمایش و گرمایش در ساختمان هایی با کاربری منقطع

'Night setback" or "Unoccupied setback این دما به منظور جلوگیری از اعمال LOAD زیاد روی سیستم های سرمایش و گرمایش در ساختمان هایی با کاربری منقطع استفاده می شود. با تنظیم این دما (که باید برای سرمایش دمایی بالاتر از ست پوینت سرمایش و برای گرمایش دمایی پائین تر از .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:40:47 1397/12/10


10:29:42 1397/12/10

روشنایی طبیعی و فاکتور روشنایی (Daylight Factor)

روشنایی طبیعی مطلوب به عوامل زیر بستگی دارد : - میزان روشنایی موجود به واسطه نوع آسمان - موانع بیرونی و انعکاس ها - انعکاسات داخلی فضا - تناسبات بازشوها - موقعیت قرارگیری بازشوها - عمق فضا روشنایی طبیعی را معمولا با فاکتوری .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:29:42 1397/12/10


10:29:00 1397/12/10

طراحی پوسته ساختمان

سه روش کلی برای طراحی پوسته ساختمان قابل طبقه بندی می باشد: 1- طرح برای جداسازی ساختمان از شرایط خارجی از طریق مقاومت حرارتی (عایق بندی) 2- طرح برای زمان عکس العمل ساختمان در برابر شرایط خارجی (جرم حرارتی) 3- طراحی پوسته به مانند یک کانال حرارتی جهت جذب، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:29:00 1397/12/10


10:21:42 1397/12/10

نمودار سایکرومتریک و راهکارهای غیرفعال

یکی از موثرترین روش های تعیین راهکارهای غیر فعال در ابتدایی ترین مراحل طراحی یک پروژه استفاده از نمودار سایکرومتریک برای استفاده از استراتژی های پسیو هست .. در نمودار زیر می توان این راهکارها را با توجه به شرایط آب و هوایی هر اقلیم استخراج کرد که به کمک .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:21:42 1397/12/10


10:20:54 1397/12/10

انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد جهت کنترل حرارت از طریق پوسته ساختمان

ذخیره حرارتی مصالح ساختمانی و تأخیر فاز حرارتی آنها ابزار خوبی برای طراحان اقلیمی می باشد. لذا در طراحی ساختمان، باید عکس العمل های حرارتی دیوارها و بام خانه با توجه به موقعیت خورشید طرح شود. زمان تأخیر به هدایت حرارتی، ظرفیت حرارتی و ضخامت مواد بستگی دارد. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:20:54 1397/12/10


11:14:12 1397/12/10