22:30:48 1397/12/9

جهت گیری ساختمان، Orientation

در میان پارامترهایی که در طراحی منفعل خورشیدی دخیل هستند، جهت گیری (سمت) ساختمان مهم ترین است.میزان تابش مستقیم دریافتی جداره های خارجی ساختمان به زاویه سمت ساختمان بستگی دارد. به طور کلی قرار گیری ساختمان به سمت جنوب (مکان ساختمان در نیمکره شمالی مانند ایران ) برای دریافت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:30:48 1397/12/9


22:29:10 1397/12/9

برخی از اصطلاحات و تعاریف پایه در خصوص متریال ها

Air permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور هوا از درون لایه های آن . Vapour permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور رطوبت از درون لایه های آن‌. Hygroscopicity قابلیتی از متریال برای جذب و ازاد کردن رطوبت بدون کاهش کارایی حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:29:10 1397/12/9


22:26:35 1397/12/9

دمای استاندارد موثر (Standard Effective Temperature (SET

یکی از شاخص های اندازه گیری آسایش حرارتی درونی فضا، دمای استاندارد موثر است، که به دمایی گفته میشود که فرد یا کاربر در فضا با توجه به ضریب تحمل انسان نسبت به بالا یا پایین بودن دما با توجه به رطوبت نسبی، دمای سطوح و جداره ها، میزان جریان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:26:35 1397/12/9


22:15:05 1397/12/9

استاندارد Passivhause

استاندارد Passivehause یک استاندارد در کشور آلمان برای کارایی انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی است، که نیازمند یک ساختمان عایق شده با درجه بالا و هوابند برای کاهش گرمایش و سرمایش ساختمان تا جایی که تنها یک سیستم مرکزی کوچک پاسخگوی نیاز ساختمان باشد و فرم های فشرده .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:15:05 1397/12/9


22:05:28 1397/12/9

تأخیر حرارتی یا Thermal Lag

تاخیر حرارتی یا Thermal Lag مدت زمانی هست که جداره ساختمان گرمای تولید شده ناشی از خورشید را در درون لایه ها ذخیره میکند. مصالحی که دارای مدت زمان بالایی برای تاخیر حرارتی هستند شامل ویژگی های زیر هستند: - ضریب هدایت حرارتی پایین - دارای ظرفیت حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:05:28 1397/12/9


21:57:54 1397/12/9

گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان به چه ساختمان هایی تعلق می گیرد؟

باید به این نکته توجه داشت که بدلیل عدم اهمیت به مباحث آسایشی و مصرف انرژی در ساخت و سازهای امروز کشورمان، کمتر ساختمانی می تواند گواهی نامه برچسب انرژی دریافت نماید و برای اینکه ساختمانی بتواند حداقل الزامات کارایی انرژی را رعایت نماید باید مطابق با الزمات مبحث 19مقررات .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:57:54 1397/12/9


21:44:39 1397/12/9

آشنایی با برخی مفاهیم مربوط به نورپردازي

شار نوري: کل نور خارج شده از یک منبع نوري در واحد زمان در تمام جهات در فضا را شار نوري می گویند. واحد شار نوري « لومن» می باشد که با «Lm» نشان می دهند. در اصطلاحات مربوط به محاسبات روشنایی، شار نوري را با (Φ) نشان می دهند. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:44:39 1397/12/9


21:37:44 1397/12/9

hypocaust

این سیستمها که به hypocaust معروف هستند، بیشتر در حمام های اشرافی رومی استفاده میشد. که شباهت جالبی به سیستم های مرکزی امروزی داشت، با این تفاوت که به جای آب، هوا ناقل حرارت بود. در واقع هوای احتراق از یک کوره، از زیر کف ساختمان و از طریق دیوار .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:37:44 1397/12/9


21:17:25 1397/12/9

مقاومت حرارتی وظرفیت حرارتی مصالح

دمای سطح داخلی و سطح خارجی یک جداره در هر اقلیمی هیچگاه دارای دمای یکسانی نیستند .. ولی انتقال حرارت تا رسیدن به تعادل حرارتی بین دو سطح ادامه دارد به طوریکه دمای دو سطح در دو دمای مختلف ثابت باقی بمانند. این خاصیت جداره به ۲ عامل بستگی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:17:25 1397/12/9


22:14:06 1397/12/2

هوابند و بخار آب

یکی از سوالاتی که اکثرا مطرح میشود این است که: هوابند خوب است، ولی چه اتفاقی برای بخار آب می افتد ؟ به طور کلی دو عامل اصلی باعث ایجاد بخار و رطوبت در ساختمان می شود ، که به ترتیب اهمیت میتوان اینگونه نام برد: .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:14:06 1397/12/2


22:10:16 1397/12/2

محاسبه تاثیر جداره سبز بر روی آسایش حرارتی و کاهش انتقال حرارت از جداره

با برداشت داده هایی شامل: دمای خارج و داخل و رطوبت داخلی در شرایط حضور دیوار سبز و عدم حضور آن، می توان تاثیر دیوار سبز را بر آسایش حرارتی و کاهش انتقال حرارت جداره بررسی کرد. با استفاده از جدول سایکرومتریک و تمام داده های برداشت شده از .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:10:16 1397/12/2


22:06:21 1397/12/2

متریال های عایق | Insulation Materials

به طور کلی متریال های عایق را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: _ عایق های ارگانیک _عایق های معدنی _ عایق های شیمیایی معمولا بهترین عایق از نظر داشتن کمترین ضریب انتقال حرارت ، دارای بیشترین انرژی یا کربن نهان هستند یه طوریکه این تاثیر .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:06:21 1397/12/2


22:04:09 1397/12/2

پل حرارتی | Thermal Bridging

به نواحی که دارای عایق حرارتی کمتری می باشند یا به عبارتی به صورت منطقه ای دارای ضریب انتقال حرارت بالاتری هستند، که باعث پرت حرارت زیاد ساختمان و بروز پدیده نم زدگی (Condensation) و در نتیجه شکل گیری قارچ ها بر روی سطوح سرد می شوند، پل های حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:04:09 1397/12/2


22:01:36 1397/12/2

شاخص عصبی

یکی از روش های محاسبه شرایط آسایش حرارتی، رابطه ی شاخص عصبی است که به منظور کاربرد در شرایط داخلی ساختمان طرح شده است و هدف آن تشریح درجات آسایش حرارتی با استفاده از عنصر دما، رطوبت و باد است. نمودار محاسبه شاخص عصبی بر حسب رابطه دما و رطوبت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:01:36 1397/12/2


21:58:55 1397/12/2

تعیین دمای موثر و ضریب آسایش، با استفاده از رابطه میسنارد

دمای موثر: عبارتست از دماي هواي آرام و اشباع شده اي كه بتواند بدون وجود تابش همان تأثيري را داشته باشد كه هواي مورد نظر دارد. رابطه محاسبه دمای موثر و محدوده آن مطابق زیر می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:58:55 1397/12/2


22:30:48 1397/12/9