10:29:42 1397/12/10

روشنایی طبیعی و فاکتور روشنایی (Daylight Factor)

روشنایی طبیعی مطلوب به عوامل زیر بستگی دارد : - میزان روشنایی موجود به واسطه نوع آسمان - موانع بیرونی و انعکاس ها - انعکاسات داخلی فضا - تناسبات بازشوها - موقعیت قرارگیری بازشوها - عمق فضا روشنایی طبیعی را معمولا با فاکتوری .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:29:42 1397/12/10


10:29:00 1397/12/10

طراحی پوسته ساختمان

سه روش کلی برای طراحی پوسته ساختمان قابل طبقه بندی می باشد: 1- طرح برای جداسازی ساختمان از شرایط خارجی از طریق مقاومت حرارتی (عایق بندی) 2- طرح برای زمان عکس العمل ساختمان در برابر شرایط خارجی (جرم حرارتی) 3- طراحی پوسته به مانند یک کانال حرارتی جهت جذب، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:29:00 1397/12/10


10:21:42 1397/12/10

نمودار سایکرومتریک و راهکارهای غیرفعال

یکی از موثرترین روش های تعیین راهکارهای غیر فعال در ابتدایی ترین مراحل طراحی یک پروژه استفاده از نمودار سایکرومتریک برای استفاده از استراتژی های پسیو هست .. در نمودار زیر می توان این راهکارها را با توجه به شرایط آب و هوایی هر اقلیم استخراج کرد که به کمک .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:21:42 1397/12/10


10:20:54 1397/12/10

انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد جهت کنترل حرارت از طریق پوسته ساختمان

ذخیره حرارتی مصالح ساختمانی و تأخیر فاز حرارتی آنها ابزار خوبی برای طراحان اقلیمی می باشد. لذا در طراحی ساختمان، باید عکس العمل های حرارتی دیوارها و بام خانه با توجه به موقعیت خورشید طرح شود. زمان تأخیر به هدایت حرارتی، ظرفیت حرارتی و ضخامت مواد بستگی دارد. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:20:54 1397/12/10


10:17:45 1397/12/10

استفاده از راهکار اقلیمی high thermal mass with night ventilation

یکی از راهکارهای اقلیمی مطرح شده در اقلیم های گرم، استفاده از مصالحی با گرمای ویژه بالا می باشد تا بتواند حرارت را در طول روز که دمای هوا زیاد بوده جذب کند و پیک دمای داخل را کاهش دهد و در طول شب با باز گذاشتن پنجره های ساختمان، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:17:45 1397/12/10


10:16:39 1397/12/10

درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط (PPD)

Percentage People Dissatisfied هدف نهایی مدل های آسایش حرارتی، ارائه شاخصی جهت محاسبه درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط می باشد و در واقع همین شاخص است که به عنوان معیار طراحی حرارتی محیط توسط طراحان مد نظر قرار می گیرد. این شاخص بر خلاف شاخص میانگین آراء .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:16:39 1397/12/10


10:13:53 1397/12/10

زوایای تابش نور خورشید در فصول مختلف سال

مسیر خورشید به تغییرات عمده ظاهری فصلی و ساعتی خورشید (و طول روز) اشاره دارد. زیرا زمین به دور خود می‌چرخد و همچنین در مسیری دورانی به دور خورشید می‌چرخد. موقعیّت نسبی خورشید عامل مهمی در بهره گرمایی ساختمان‌ها و عملکرد سیستم های انرژی خورشیدی است. آگاهی از .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:13:53 1397/12/10


10:12:26 1397/12/10

محاسبه انتقال حرارت از طريق جريان هوا Qv

كسب حرارت از طريق جريان هوا هنگامي رخ می دهد كه جرياني از هوا ميان بيرون و درون ساختمان برقرار می شود. اين جريان می تواند در اثر تهويه ي هوا از بازشوها و يا بر اثر نشت هوا از درزهاي ساختمان رخ دهد. مقدار انتقال انرژي از طريق جريان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:12:26 1397/12/10


22:32:51 1397/12/9

پهنه بندی اقلیم بر اساس کوپن

سامانهٔ طبقه‌بندی اقلیمی کوپن یکی از پرکاربردترین سامانه‌های طبقه‌بندی اقلیمی است. این سیستم بر پایهٔ این اصل است که گیاهان بومی بهترین شاخص اقلیم هستند. بنابراین مرزهای اقلیمی مناطق با نوع پوشش گیاهی آنها مشخص شده است. این سیستم ترکیبی از میانگین دمای سالانه و ماهانه و بارش و .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:32:51 1397/12/9


22:32:03 1397/12/9

سندرم خانه های بیمار، Sick Building Syndrome

وجود آلاینده هاي مختلف در محیط ساختمان موجب می شود که فضاي ساختمانها به لحاظ کیفیت هواي داخل در شرایط نامطلوب قرار گیرد. • احساس ناراحتی و عدم آسایش بدون وجود بیماري قابل تشخیص • تنگی نفس و گرفتگی قفسه سینه • احساس سردرد و گیجی • آبریزش یا گرفتگی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:32:03 1397/12/9


22:30:48 1397/12/9

جهت گیری ساختمان، Orientation

در میان پارامترهایی که در طراحی منفعل خورشیدی دخیل هستند، جهت گیری (سمت) ساختمان مهم ترین است.میزان تابش مستقیم دریافتی جداره های خارجی ساختمان به زاویه سمت ساختمان بستگی دارد. به طور کلی قرار گیری ساختمان به سمت جنوب (مکان ساختمان در نیمکره شمالی مانند ایران ) برای دریافت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:30:48 1397/12/9


22:29:10 1397/12/9

برخی از اصطلاحات و تعاریف پایه در خصوص متریال ها

Air permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور هوا از درون لایه های آن . Vapour permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور رطوبت از درون لایه های آن‌. Hygroscopicity قابلیتی از متریال برای جذب و ازاد کردن رطوبت بدون کاهش کارایی حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:29:10 1397/12/9


22:26:35 1397/12/9

دمای استاندارد موثر (Standard Effective Temperature (SET

یکی از شاخص های اندازه گیری آسایش حرارتی درونی فضا، دمای استاندارد موثر است، که به دمایی گفته میشود که فرد یا کاربر در فضا با توجه به ضریب تحمل انسان نسبت به بالا یا پایین بودن دما با توجه به رطوبت نسبی، دمای سطوح و جداره ها، میزان جریان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:26:35 1397/12/9


22:15:05 1397/12/9

استاندارد Passivhause

استاندارد Passivehause یک استاندارد در کشور آلمان برای کارایی انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی است، که نیازمند یک ساختمان عایق شده با درجه بالا و هوابند برای کاهش گرمایش و سرمایش ساختمان تا جایی که تنها یک سیستم مرکزی کوچک پاسخگوی نیاز ساختمان باشد و فرم های فشرده .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:15:05 1397/12/9


22:05:28 1397/12/9

تأخیر حرارتی یا Thermal Lag

تاخیر حرارتی یا Thermal Lag مدت زمانی هست که جداره ساختمان گرمای تولید شده ناشی از خورشید را در درون لایه ها ذخیره میکند. مصالحی که دارای مدت زمان بالایی برای تاخیر حرارتی هستند شامل ویژگی های زیر هستند: - ضریب هدایت حرارتی پایین - دارای ظرفیت حرارتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:05:28 1397/12/9


10:29:42 1397/12/10