14:23:50 1397/9/21

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

یکی از قابلیت های نرم افزارهای شبیه سازی، آنالیز حرارتی انرژی خورشیدی بر روی سطوح مختلف ساختمان در طول سال است، که می توان نتیجه گرفت، "سقف" و پس از آن جداره های جنوبی، شرقی و غربی نما بیشترین جذب انرژی را در طول سال دارد. یکی دیگر از .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:23:50 1397/9/21


20:33:19 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:33:19 1397/9/20


20:30:59 1397/9/20

آسایش حرارتی

تـامين آسايش حرارتی افراد در فضاهای انسان ساخت يكی از عمده ترين اهـداف در طراحـی مـعماری بـه‌شـمار می‌رود زيرا در چنين شرايطی است كه افـراد سـاكن در فـضا مـی‌تـوانند با حداكثر كارايی و توان فكری و جسمی فعاليت يا به‌بهترين نحو استراحت نمايند. برای مثال در تصویر زیر با استفاده .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:30:59 1397/9/20


20:10:27 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. استفاده از نور خورشید در داخل فضا به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و فضای گلخانه ای Buffer zone or Sun space امکان پذیر است. با تعبیه سیستم سایه .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:10:27 1397/9/20


19:54:31 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

میزان سایه اندازی فرم ساختمان بر بافت شهری پیرامون پروژه، بر روی جداره های مختلف نما و حتی فضاهای باز و نیمه باز داخل ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر میزان مصرف انرژی و همچنین جانمایی فضاها و طراحی فرم کلی ساختمان اثر گذار است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:54:31 1397/9/20


19:38:55 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

استفاده حداکثری از انرژی خورشید یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:38:55 1397/9/20


18:36:55 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

تهویه طبیعی شبانه روشی غیرفعال (روشی که در آن هیچ سیستم مکانیکی یا الکتریکی دخالت نخواهد داشت) برای خنک کردن بناست که با کمک نیروهای طبیعی مانند باد و یا تغییر فشارهای ایجاد شده در اثر گرما صورت می‏پذیرد؛ گرمای جذب شده در طول روز و توسط جرم حرارتی ساختمان .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:36:55 1397/9/20


18:27:57 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

یکی از انواع راه­های تهویه، تهویه عبوری بوده که در این روش هوا بین دو قسمت از ساختمان به علت اختلاف فشار هوای ایجاد شده جریان می یابد. تهویه عبوری به صورت رایج از میان پنجره ها، روزنه ها و شبکه های تعبیه شده در نما وارد و خارج می .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:27:57 1397/9/20


18:14:58 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

ایجاد تهویه طبیعی در ساختمان، به اختلاف فشار هوای میان سطوح خارجی و داخلی بنا بستگی دارد. تهویه هوا، علاوه بر ایجاد شرایط آسایش و بالا بردن سطح بهداشت محیط داخلی ساختمان، موجبات صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می آورد. تأثیرات تهویه طبیعی در ساختمان به طور کلی .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:14:58 1397/9/20


18:14:32 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

در مباحث مربوط به اقليم معماري هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي هر منطقه مورد توجه مي باشد که اين امر موجب آسايش بيشتر انسان و نيز صرفه جويي در مصرف سوخت براي کنترل شرايط محيطي مي گردد. انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملي چون وضع طبيعي زمين، ميزان نياز به .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:14:32 1397/9/20


18:14:06 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

گلباد نموداری است که سرعت ،جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد. این دیاگرام(گلباد) کاربردها فراوانی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - امکانسنجی (مکان یابی ، چگالی و توان باد .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:14:06 1397/9/20


10:04:21 1397/9/17

نرم افزار EnergyPlus (انرژی پلاس)

این برنامه، یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی انرژی حال حاضر دنیا می‌باشد. این نرم افزار رایگان که اولین نسخه آن در آوریل سال 2001 ارائه شد، یک شبیه‌سازی جامع انرژی از ساختمان را در اختیار مهندسان، معماران و محققان به منظور کاربرد در مدل‌های انرژی و مصرف آب قرار می‌دهد. .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 10:04:21 1397/9/17


09:55:46 1397/9/17

پلاگینهای پارامتریک

١٠ پلاگین پارامتریک که هر معمار باید بداند... ١-گرس هاپر (grasshopper) که یک برنامه پارامتریک گرافیکی است که با نرم افزار راینو کار می کند، به معمار در طراحی و خلق و تولید فرم های پارامتریک پیچیده کمک می کند و فرم به راحتی می تواند با تغییر پارامترها .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 09:55:46 1397/9/17


14:23:50 1397/9/21