U P G R E E N G R A D E

بلاگ

شبیه-سازی-تهویه-ساختمان-با-CFD

شبیه سازی تهویه ساختمان با CFD

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

با کمک نرم افزار CFD می توان نحوه‌ی چگونگی توزیع دما، فشار هوا، سن هوا و سرعت باد، در داخل یا خارج ساختمان را شبیه سازی کرد. تصویر ذیل نشان‌دهنده؛ شبیه سازی تهویه طبیعی داخل ساختمان از طریق بازشوها به کمک نرم افزار CFD می‌باشد.

Flow-Design

Flow Design

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

Flow Design نرم افزار شبیه سازی و طراحی جریان های سیال محصول شرکت Autodesk است که برای مدلسازی و طراحی تونل باد کاربرد دارد. در تصویر زیر نمونه ای از شبیه سازی جریان های جوی خارجی به کمک نرم افزار Flow Design را مشاهده می‌کنید.

رویت-و-Flow-Design

رویت و Flow Design

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: رویت   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

نرم افزار رویت این قابلیت را دارد تا به نرم افزار Flow Design لینک شود و آنالیزهای مربوط به جریانات جوی خارج از ساختمان از جمله چرخش وزش باد، سرعت باد ، نحوه توزیع باد، فشار و دما را انجام داد. با نصب نرم افزار Flow Design مربوط به نسخه .....

فایل-آب-و-هوایی

فایل آب و هوایی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

توجه: لازمه شروع هرگونه شبیه سازی انرژی با نرم افزارها، داشتن فایل آب و هوایی منطقه مربوطه می باشد، که به صورت کلی به 2 فایل با پسوند EPW. و STAT. نیاز هست، و از روش های زیر می توان تهیه کرد: 1- دانلود مستقیم از سایت انرژی .....

کاربرد-نرم-افزارهای-آنالیز-انرژی

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/21

یکی از قابلیت های نرم افزارهای شبیه سازی، آنالیز حرارتی انرژی خورشیدی بر روی سطوح مختلف ساختمان در طول سال است، که می توان نتیجه گرفت، "سقف" و پس از آن جداره های جنوبی، شرقی و غربی نما بیشترین جذب انرژی را در طول سال دارد. یکی دیگر از .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(نوسانات-دما-در-جداره-ها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد .....

آسایش-حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

تـامين آسايش حرارتی افراد در فضاهای انسان ساخت يكی از عمده ترين اهـداف در طراحـی مـعماری بـه‌شـمار می‌رود زيرا در چنين شرايطی است كه افـراد سـاكن در فـضا مـی‌تـوانند با حداكثر كارايی و توان فكری و جسمی فعاليت يا به‌بهترين نحو استراحت نمايند. برای مثال در تصویر زیر با استفاده .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(استفاده-از-نور-خورشید)

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. استفاده از نور خورشید در داخل فضا به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و فضای گلخانه ای Buffer zone or Sun space امکان پذیر است. با تعبیه سیستم سایه .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(میزان-سایه-اندازی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

میزان سایه اندازی فرم ساختمان بر بافت شهری پیرامون پروژه، بر روی جداره های مختلف نما و حتی فضاهای باز و نیمه باز داخل ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر میزان مصرف انرژی و همچنین جانمایی فضاها و طراحی فرم کلی ساختمان اثر گذار است.

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(دریافت-تابش-خورشیدی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

استفاده حداکثری از انرژی خورشید یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(تهویه-در-شب-Night-Purge-Ventilation)

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

تهویه طبیعی شبانه روشی غیرفعال (روشی که در آن هیچ سیستم مکانیکی یا الکتریکی دخالت نخواهد داشت) برای خنک کردن بناست که با کمک نیروهای طبیعی مانند باد و یا تغییر فشارهای ایجاد شده در اثر گرما صورت می‏پذیرد؛ گرمای جذب شده در طول روز و توسط جرم حرارتی ساختمان .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(فشار-مثبت-و-منفی-بازشوها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

یکی از انواع راه­های تهویه، تهویه عبوری بوده که در این روش هوا بین دو قسمت از ساختمان به علت اختلاف فشار هوای ایجاد شده جریان می یابد. تهویه عبوری به صورت رایج از میان پنجره ها، روزنه ها و شبکه های تعبیه شده در نما وارد و خارج می .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(تهویه-طبیعی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

ایجاد تهویه طبیعی در ساختمان، به اختلاف فشار هوای میان سطوح خارجی و داخلی بنا بستگی دارد. تهویه هوا، علاوه بر ایجاد شرایط آسایش و بالا بردن سطح بهداشت محیط داخلی ساختمان، موجبات صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می آورد. تأثیرات تهویه طبیعی در ساختمان به طور کلی .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(جهت‌گیری-ساختمان)

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

در مباحث مربوط به اقليم معماري هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي هر منطقه مورد توجه مي باشد که اين امر موجب آسايش بيشتر انسان و نيز صرفه جويي در مصرف سوخت براي کنترل شرايط محيطي مي گردد. انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملي چون وضع طبيعي زمين، ميزان نياز به .....

استراتژی-های-طراحی-اقلیمی-(سرعت-و-جهت-باد)

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/9/20

گلباد نموداری است که سرعت ،جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد. این دیاگرام(گلباد) کاربردها فراوانی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - امکانسنجی (مکان یابی ، چگالی و توان باد .....