16:40:40 1397/9/21

جداره ساختمان در اقلیم گرم و خشک

در مناطق گرم و خشک اختلاف دمای روز و شب غالبا زیاد است. بنابراین استفاده از جرم حرارتی یا Thermal mass در خارج از ساختمان از استراتژی های طراحی برای کنترل چنین نوسانات درجه حرارت روزانه می باشد. استفاده از رنگ های روشن، حیاط مرکزی با تهویه طبیعی و .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 16:40:40 1397/9/21


16:31:19 1397/9/21

جداره ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب

در اقلیم گرم و مرطوب جلوگیری از گرمای خورشید در اولویت است و به همان نسبت افزایش تهویه طبیعی که مانع ایجاد پدیده نم زدگی و تولید قارچ می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 16:31:19 1397/9/21


16:25:56 1397/9/21

جداره ساختمان در اقلیم سرد

در اقلیم سرد، روزهایی که نیاز به گرمایش دارند به مراتب از سرمایش بیشتر است، در نتیجه عایق بندی ساختمان به عنوان کلیدی ترین استراتژی در نگهداری گرمای داخلی ساختمان محسوب می شود. همچنین استفاده از پنجره ها برای جذب انرژی خورشید و مکمل آن استفاده از جرم حرارتی داخلی .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 16:25:56 1397/9/21


14:39:05 1397/9/21

شبیه سازی تهویه ساختمان با CFD

با کمک نرم افزار CFD می توان نحوه‌ی چگونگی توزیع دما، فشار هوا، سن هوا و سرعت باد، در داخل یا خارج ساختمان را شبیه سازی کرد. تصویر ذیل نشان‌دهنده؛ شبیه سازی تهویه طبیعی داخل ساختمان از طریق بازشوها به کمک نرم افزار CFD می‌باشد.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:39:05 1397/9/21


14:36:57 1397/9/21

Flow Design

Flow Design نرم افزار شبیه سازی و طراحی جریان های سیال محصول شرکت Autodesk است که برای مدلسازی و طراحی تونل باد کاربرد دارد. در تصویر زیر نمونه ای از شبیه سازی جریان های جوی خارجی به کمک نرم افزار Flow Design را مشاهده می‌کنید.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:36:57 1397/9/21


14:31:45 1397/9/21

رویت و Flow Design

نرم افزار رویت این قابلیت را دارد تا به نرم افزار Flow Design لینک شود و آنالیزهای مربوط به جریانات جوی خارج از ساختمان از جمله چرخش وزش باد، سرعت باد ، نحوه توزیع باد، فشار و دما را انجام داد. با نصب نرم افزار Flow Design مربوط به نسخه .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:31:45 1397/9/21


14:30:42 1397/9/21

فایل آب و هوایی

توجه: لازمه شروع هرگونه شبیه سازی انرژی با نرم افزارها، داشتن فایل آب و هوایی منطقه مربوطه می باشد، که به صورت کلی به 2 فایل با پسوند EPW. و STAT. نیاز هست، و از روش های زیر می توان تهیه کرد: 1- دانلود مستقیم از سایت انرژی .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:30:42 1397/9/21


14:23:50 1397/9/21

کاربرد نرم افزارهای آنالیز انرژی

یکی از قابلیت های نرم افزارهای شبیه سازی، آنالیز حرارتی انرژی خورشیدی بر روی سطوح مختلف ساختمان در طول سال است، که می توان نتیجه گرفت، "سقف" و پس از آن جداره های جنوبی، شرقی و غربی نما بیشترین جذب انرژی را در طول سال دارد. یکی دیگر از .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 14:23:50 1397/9/21


20:33:19 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:33:19 1397/9/20


20:30:59 1397/9/20

آسایش حرارتی

تـامين آسايش حرارتی افراد در فضاهای انسان ساخت يكی از عمده ترين اهـداف در طراحـی مـعماری بـه‌شـمار می‌رود زيرا در چنين شرايطی است كه افـراد سـاكن در فـضا مـی‌تـوانند با حداكثر كارايی و توان فكری و جسمی فعاليت يا به‌بهترين نحو استراحت نمايند. برای مثال در تصویر زیر با استفاده .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:30:59 1397/9/20


20:10:27 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. استفاده از نور خورشید در داخل فضا به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و فضای گلخانه ای Buffer zone or Sun space امکان پذیر است. با تعبیه سیستم سایه .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:10:27 1397/9/20


19:54:31 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

میزان سایه اندازی فرم ساختمان بر بافت شهری پیرامون پروژه، بر روی جداره های مختلف نما و حتی فضاهای باز و نیمه باز داخل ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر میزان مصرف انرژی و همچنین جانمایی فضاها و طراحی فرم کلی ساختمان اثر گذار است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:54:31 1397/9/20


19:38:55 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

استفاده حداکثری از انرژی خورشید یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:38:55 1397/9/20


18:36:55 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

تهویه طبیعی شبانه روشی غیرفعال (روشی که در آن هیچ سیستم مکانیکی یا الکتریکی دخالت نخواهد داشت) برای خنک کردن بناست که با کمک نیروهای طبیعی مانند باد و یا تغییر فشارهای ایجاد شده در اثر گرما صورت می‏پذیرد؛ گرمای جذب شده در طول روز و توسط جرم حرارتی ساختمان .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:36:55 1397/9/20


18:27:57 1397/9/20

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

یکی از انواع راه­های تهویه، تهویه عبوری بوده که در این روش هوا بین دو قسمت از ساختمان به علت اختلاف فشار هوای ایجاد شده جریان می یابد. تهویه عبوری به صورت رایج از میان پنجره ها، روزنه ها و شبکه های تعبیه شده در نما وارد و خارج می .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:27:57 1397/9/20


16:40:40 1397/9/21