15:23:03 1397/9/30

قابلیت بهینه سازی یا optimization

پروسه حل یک مسئله بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی به نحویی است که می توان با اعمال تغییراتی، به منظور طراحی نیز از آن استفاده نمود. در دیزاین بیلدر الگوریتم ژنتیک علاوه بر بهینه سازی, در پروسه طراحی نیز حضور فعال داشته و .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 15:23:03 1397/9/30


15:10:11 1397/9/30

تحلیل روشنایی در دیزاین بیلدر

دیزاین بیلدر به منظور تحلیل روشنایی طبیعی، نحوه توزیع نور روز در فضاها را با استفاده از تصویر گرافیكی مشخص می کند همچنین با استفاده از ماژول Daylight شما قادر خواهید بود استانداردهای زیر را برای روشنایی فضاها بررسی نمایید. LEED v2 Credit EQ LEED .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 15:10:11 1397/9/30


15:03:02 1397/9/30

تحلیل CFD در دیزاین بیلدر

دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) یا به اختصار سی اف دی(cfd) یکی از گرایش های بسیار کاربردی در مکانیک سیالات است. یکی از قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار دیزاین بیلدر این است که میتواند تحلیل سیالات(cfd) کاملی از محیط خارجی ساختمان بر اساس جهت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 15:03:02 1397/9/30


15:00:01 1397/9/30

مدلسازی بام و دیوار سبز در نرم افزار دیزاین بیلدر

نرم افزاردیزاین بیلدر قابلیت محاسبه تأثیر بام سبز (GreenRoof) بر بار حرارتی و برودتی ساختمان را دارا می باشد. در این روش ابتدا باید رطوبت خاک و خواص ترموفیزیکی و ظاهری گیاه تعریف شود. در ادامه باید مشخصات گیام و میزان آب دهی گیاه در هر روز وارد گردد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 15:00:01 1397/9/30


12:00:53 1397/9/27

استانداردهای متفاوت در خصوص آسایش حرارتی

- استاندارد ISO 7730: برای اولین بار مدل تئوری فنگر در خصوص شاخص های PMV و PPD را به صورت یک استاندارد معرفی کرد که در سه مرحله برای این دو شاخص، بازه آسایش حرارتی تعیین کرد. نقص این استاندارد عدم توجه به adaptive comfort بود - استاندارد ANSI/ASHRAE .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 12:00:53 1397/9/27


18:22:29 1397/9/21

شبیه سازی انرژی در رویت

شما می توانید تجزیه و تحلیل انرژی را در مراحل اولیه طراحی انجام دهید و در مراحل بعدی که طرح تکامل می‌یابد و شامل اطلاعات و عناصر بیشتر از جمله دیوار ؛ سقف کاذب ؛ پنجره ها ؛ کف و دیگر عناصر مورد استفاده در ساختمان می شود، این اطلاعات .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:22:29 1397/9/21


18:07:34 1397/9/21

مشخصات حرارتی مصالح

هر متریالی که در جداره ساختمان استفاده می شود دارای مشخصات فیزیکی خاصی می باشد، که عملکرد انرژی آن را از جمله میزان هدایت حرارتی، مقاومت حرارتی و جرم حرارتی (ظرفیت حرارتی) را شامل می شود. داشتن علم فیزیک این موارد به شما در انتخاب درست مصالح با توجه به .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:07:34 1397/9/21


18:05:32 1397/9/21

اساس انتقال حرارت در ساختمان

آشنایی با اصول انتقال حرارت از طریق رسانش، همرفتی و تابشی، از کلیدی ترین موضوعات برای طراحی ساختمان های پایدار می باشد. به طور کلی انتقال حرارت به شکل های زیر صورت می گیرد: Latent Heat: انتقال حرارت از طریق رطوبت موجود در هوا، انرژی را به صورت گرمای نهان .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 18:05:32 1397/9/21


17:58:55 1397/9/21

آنالیز روشنایی

از پلاگین های دیگر موجود در رویت می توان به پلاگین آنالیز روشنایی یا Lighting Analysis اشاره کرد، که همانند پلاگین آنالیز انرژی پس از نصب به سربرگ رویت اضافه می شود و طراح می تواند فرم های مختلف را با این پلاگین برای موضوع میزان روشنایی در داخل ساختمان .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 17:58:55 1397/9/21


17:56:50 1397/9/21

جداره ساختمان در اقلیم های معتدل

برخی از اقلیم های معتدل شامل زمستانی سرد و تابستانی گرم می باشند، که انعطاف فضایی و طراحی استراتژیک به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها محسوب می‌شود. به عنوان مثال، طراحی بازشوهایی که مانع ورود انرژی خورشیدی در تابستان و در عین حال باعث ورود آن در زمستان می شوند. .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 17:56:50 1397/9/21


17:47:08 1397/9/21

تحلیل بار سرمایشی و گرمایشی

نمونه ای از تحلیل بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان توسط نرم افزار رویت (Revit) در دیاگرام زیر قابل مشاهده است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 17:47:08 1397/9/21


17:43:23 1397/9/21

آنالیز و تحلیل

با کمک نرم افزار رویت و نصب پلاگین های انرژی به صورت رایگان، این قابلیت را به طراح می دهد تا به طور همزمان با مدل سازی، طرح خود را آنالیز و تحلیل کنید. با نصب پلاگین ها آیکون ها به طور خودکار به سربرگ رویت اضافه می شوند. .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 17:43:23 1397/9/21


17:42:06 1397/9/21

میزان مصرف انرژی ساختمان

میزان مصرف انرژی ساختمان بر اساس نوع سوخت مصرف شده با توجه به بارهای حرارتی داخلی و خارجی توسط نرم افزار Revit قابل اندازه گیری است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 17:42:06 1397/9/21


16:52:40 1397/9/21

برنامه فیزیکی و زمان بندی

برنامه فیزیکی یک ساختمان (فعالیتی که در آن اتفاق می افتد) و برنامه زمان بندی (آن فعالیت چه موقع از روز رخ می دهد) از تاثیرگذارترین عوامل بارهای تاثیر‌‌ گذار بر مصرف انرژی ساختمان هستند.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 16:52:40 1397/9/21


16:51:55 1397/9/21

انرژی ساختمان و بارهای حرارتی

بارهای حرارتی: به انرژی گرمایی مورد نیاز برای نگهداری تعادل حرارتی (Sensible Loads) و کنترل حرارت ناشی از رطوبت (Latent Load) که به منظور آسایش ساکنین اضافه یا کم میشود، بار حرارتی گفته میشود. بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان شامل بارهای داخلی ناشی از (ساکنین، تجهیزات و سیستم روشنایی) .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 16:51:55 1397/9/21


15:23:03 1397/9/30