22:18:05 1397/11/20

نارضایتی حرارتی ناشی از دمای کف فضا

کف دست و پا حساستر از بقیه اعضا بدن نسبت به دما هستند چون رسانایی گرمایی بالاتری دارند. حس نارضایتی ناشی از دمای کف فضا یکی از حسهای آشنا در خانه های امروزه است ولی اشاره صرفا به دمای کف به عنوان دلیل و راه حل آن اشتباه است. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:18:05 1397/11/20


22:01:29 1397/11/20

آسایش حرارتی محلی یا نقطه ای

برای بدست آوردن آسایش حرارتی هر دو پارامترهای آسایش حرارتی عمومی و نقطه ای باید در نظر گرفته شوند. اغلب پارامترهای نقطه ای هستند که در نظر گرفته نمی شوند و چون صرفا با بالا بردن و یا پایین بردن دمای فضا قابل رفع نیستند، نیاز به رفع عاملان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:01:29 1397/11/20


19:42:29 1397/11/13

Zero energy building

برای رسیدن به ZEB گام اول: افزایش بهره وری انرژی - ساختن ساختمانها با بهره انرژی بالا - استفاده از سیستمها و تجهیزات کارآمد - برنامه تعمیر و نگهداری - تغییر رفتار کاربر گام دوم: استفاده از انرژیهای تجدید پذیر قابل تولید در سایت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:42:29 1397/11/13


19:40:29 1397/11/13

شناسایی پل های حرارتی ساختمان با استفاده از ترموگرافی یا Thermographic for detection of thermal bridges

وقتی جداره یا دیواری به خوبی عایق نشده باشد، ممکن است بین محیطی که دما در آن کنترل می شود و محیط باز، مانند فضای داخلی ساختمان و فضای بیرون از ساختمان، اتصال حرارتی برقرار شود. این اتصال میتواند محل نفوذ و نشت حرارت از درون ساختمان به بیرون باشد. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:40:29 1397/11/13


19:38:06 1397/11/13

Detailed Energy Audit

این ممیزی بسیار فراگیر می باشد اما همچنین نوعی از ممیزی هست که زمان بر می باشد. بخصوص ممیزی انرژی مفصل شامل استفاده از ابزار برای اندازه گیری مصرف انرژی برای کل ساختمان یا برای برخی از تجهیزات انرژی بر ساختمان می باشد. بعلاوه برنامه های شبیه ساز کامپیوتری بطور .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:38:06 1397/11/13


11:46:03 1397/11/11

انواع روش های ممیزی انرژی

عبارت Energy Audit در حوزه ساختمان بسته به شرکت های ارائه دهنده انرژی، مفهوم های متفاوت و گسترده ای پیدا می کند. ممیزی انرژی می تواند دارای ابعاد فعالیتی متفاوتی باشد. این اقدامات می تواند از نگاه اجمالی به وضعیت ساختمان تا شبیه سازی ساعتی ساختمان باشد. بطور .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:46:03 1397/11/11


11:41:58 1397/11/11

Metabloic Rate یا نرخ کار

یک از شاخص های فراهم کردن آسایش حرارتی فضا، توجه داشتن به موضوع متابولیک یا نوع فعالیت کاربر در فضاست. برای حفظ آسایش فردی، بدن ما با از دست دادن گرما با میزان مشخص به محیط این امر را فراهم میکند. این تولید گرما تابع بخشی از دمای فضاست .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:41:58 1397/11/11


20:00:33 1397/11/8

مواد تغییر فاز دهنده PCM

برای حفظ دما محیط داخلی در بازه آسایش حرارتی از چندین استراتژی استفاده می شود که چندی از آنها عبارتند از: جداره با مقاومت حرارتی بالا، که تاخیر (lag) در ورود یا خروج انرژی به فضا ایجاد کنند و یا با استفاده از جرم حرارتی که گرمای نسبتا زیادی برای .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 20:00:33 1397/11/8


19:56:31 1397/11/8

اتاق تمیز یا Clean room

اتاق تمیز، اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی و استفاده شود که حداقل ورود، تولید و حفظ ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامتر های مرتبط دیگر در آن نظیر دما، فشار و رطوبت کاملا تحت کنترل .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:56:31 1397/11/8


19:55:23 1397/11/8

شیشه الکتروکرومیک یا Electrochromic glass

ساختمان درونی این شیشه تشکیل شده از دو لایه شفاف قلع به عنوان الکترود می باشد که لایه ای از کریستال مایع بین آنها ساندویچ شده است. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم کریستال مایع شیشه شفاف می شود. با قطع جریان کریستال ها با جهت گیری تصادفی خود در .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:55:23 1397/11/8


21:53:02 1397/11/7

انواع انتقال حرارت یا Heat transfer methods

سه روش انتقال حرارت عبارتند از هدایت یا رسانش (Conduction)، جابه جایی یا وزش یا همرفت (Convection) و تابش (Radiation). در ساختمان هر سه مکانیزم بصورت کامل وجود دارد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:53:02 1397/11/7


21:51:29 1397/11/7

بادگیر یا WindCatcher

ادگير به منظور هدایت باد مطلوب به داخل اطاق هاي اصلي ساختمان، آب انبار و يا سرداب می باشد که بعضي از بادگير ها فقط از طريق جابجايي هوا (Convection) داخل بنا را خنك مي سازند و بعضي ديگر هم از طريق جابجايي هوا و هم از طريق تبخير (Evaporation) .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:51:29 1397/11/7


04:44:22 1397/11/3

Light Shelf

در ادبیات و مقالات موجود در پژوهش های انجام شده، سخت می توان کاربرد سیستم light shelf را به دلیل انجام ازمایشات و شبیه سازی ها بر اساس متدهای مختلف، از جمله اقلیمی های مختلف به کار گرفته شده و ابعاد اتاق مورد ازمایش قرار گرفته، به صورت دقیق اندازه .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 04:44:22 1397/11/3


22:24:04 1397/11/2

سایه اندازی یا Shading

سایه اندازهاي داخلی و خارجی ساختمان با توجه به اقلیم ساختمان و جهت دیوار بسیار مورد اهمیت می باشد زیرا جریان همرفتی ایجاد شده بطور مستقیم بر بار ساختمان اثر گذار است.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:24:04 1397/11/2


18:56:54 1397/10/30

کالیبره کردن مدل یا Calibration

یکی از گام های اساسی پس از مدلسازی ساختمان های موجود با نرم افزار، کالیبره کردن مدل است. به منظور کالیبره سازی مدل، ابتدا باید پروفیل مصارف برق و گاز ساختمان را نرمالیزه کرده و این پروفیل را بصورت ساعتی یا روزانه رسم نمود. همچنین باید میزان برق .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:56:54 1397/10/30


22:18:05 1397/11/20