U P G R E E N G R A D E

بلاگ

شاخص-عصبی

شاخص عصبی

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/12/2

یکی از روش های محاسبه شرایط آسایش حرارتی، رابطه ی شاخص عصبی است که به منظور کاربرد در شرایط داخلی ساختمان طرح شده است و هدف آن تشریح درجات آسایش حرارتی با استفاده از عنصر دما، رطوبت و باد است. نمودار محاسبه شاخص عصبی بر حسب رابطه دما و رطوبت .....

تعیین-دمای-موثر-و-ضریب-آسایش،-با-استفاده-از-رابطه-میسنارد

تعیین دمای موثر و ضریب آسایش، با استفاده از رابطه میسنارد

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/12/2

دمای موثر: عبارتست از دماي هواي آرام و اشباع شده اي كه بتواند بدون وجود تابش همان تأثيري را داشته باشد كه هواي مورد نظر دارد. رابطه محاسبه دمای موثر و محدوده آن مطابق زیر می باشد.

روش-های-غیر-فعال-سرمایش-و-گرمایش

روش های غیر فعال سرمایش و گرمایش

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/12/2

به منظور کاهش نیاز برودتی و حرارتی ساختمان، می توان از راهکارهای غیر فعال متنوعی مانند جرم حرارتی، تهویه طبیعی، تهویه شبانه، سرمایش تبخیری و ... استفاده نمود. این راهکارها با توجه به اقلیم متنوع بوده و تاثیر بسزایی در تامین آسایش حرارتی ساختمان خواهد داشت.

انتقال-حرارت-جدارها

انتقال حرارت جدارها

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/12/2

انتقال حرارت در جداره غیر شفاف ساختمان به طور مستقیم از طریق رسانایی (Conduction) انجام می شود ولی در این انتقال حرارت، میزان تابش (Radiation) بر روی جداره و همرفت (Convection) هوای داخل و خارج جداره هم تاثیر گذار است. انتقال حرارت جداره به همراه پارامترهای مربوطه به طور .....

مفهوم-دمای-تابشی-و-نحوه-محاسبه-آن

مفهوم دمای تابشی و نحوه محاسبه آن

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/11/29

دماي متوسط تابش، دماي یک محفظۀ سیاه یکنواخت که در آن، میزان تبادل حرارت تابشی از بدن شخص با محیط واقعی برابر باشد. Mean radiant temperature

تاثیر-عایق-پوششی-بر-آسایش-حرارتی-

تاثیر عایق پوششی بر آسایش حرارتی

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/29

یکی از 6 فاکتور تاثیرگذار بر روی آسایش حرارتی کاربر میزان پوشش فرد در فضای مورد طراحی می باشد در حالی که می توان دماهای پایین تر را با بالابردن عایق پوششی به شرایط آسایش نزدیک کرد و یا بالعکس. فضایی که با عملکرد اداری طراحی می شود به واسطه .....

میانگین-دمای-تابشی---Mean-Radiant-Temperature-

میانگین دمای تابشی Mean Radiant Temperature

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/23

منظور از تابش در بحث آسایش حرارتی، انرژی است که برای تحمل دماهای پایین تر از دمای آسایش به محیط اعمال میکنیم. میانگین دمای تابشی شامل دمایی است که سطوح داخلی، تجهیزات و مبلمان داخل فضا از خود تابش میکند و با بدن انسان تبادل حرارتی انجام می دهد که .....

مصرف-آب-برای-تولید-یک-مگاوات-ساعت-برق-در-نیروگاه-های-مختلف

مصرف آب برای تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی انرژی   |   تاریخ انتشار: 1397/11/23

در این قسمت مصرف آب به ازای تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف قرار گرفته است. پر مصرف ترین روش استفاده از نیروگاه خورشیدی و کم مصرف ترین آب مربوط به نیرگاه بادی می باشد.

پمپ-حرارتی-زمین-گرمایی-(ground-source-heat-pump)

پمپ حرارتی زمین گرمایی (ground source heat pump)

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/23

پمپ حرارتی در حالت کلی (صرفه نظر از خورشیدی بودن یا نبودن) وسیله‌ای است که عمل انتقال انرژی از نقطه مبدا (کم دما) به نقطه مقصد که دارای دمای بیشتر می باشد را انجام می‌دهد. عمل انتقال به کمک انرژی حرارتی زیاد نقطه با دما بالاتر یا انرژی مکانیکی انجام .....

تعیین-زاویه-و-جهت-بهینه-برای-پنل-های-خورشیدی-ثابت

تعیین زاویه و جهت بهینه برای پنل های خورشیدی ثابت

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/23

-برای عرض های جغرافیایی کمتر از 25 درجه زاویه شیب را برابر حاصلضرب عرض جغرافیایی در ضریب 0.87 در نظر بگیرید. -برای عرض های جغرافیایی مابین 25 تا 50 درجه زاویه شیب را برابر حاصلضرب عرض جغرافیایی در ضریب 0.87 در نظر گرفته و در نهایت 3.1 درجه به آن .....

-موضوع:-HDD-&-CDD

موضوع: HDD & CDD

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/20

درجه روز گرمایشی (HDD= heating degree day) و درجه روز سرمایشی (CDD= cooling degree day)، میزان درجه دمای هوایی که باید هوای محیط خارجی را سرد و یا گرم کنیم که به شرایط اسایش حرارتی(دمای پایه) برسد هستند. این دو، پارامترهایی هستند که از روی آنها انرژی مورد نیاز برای .....

-انرژی-نهان-و-کربن-نهان-مصالح-ساختمانی-

انرژی نهان و کربن نهان مصالح ساختمانی

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/11/20

انرژی نهان یا Embodied Energy انرژی نهانی است که در فرآیند تولید مصالح ساختمانی تولید میشود. به طوریکه کربن نهان یا Embodied Carbon، از حاصلضرب (انرژی نهان) در (میزان انتشار کربن حاصل از سوخت مصرفی در تولید مصالح) بدست می آید (KgCo2/Kg or KgCo2/m3). بنابراین، زمانی که تولیدکننده از انرژی .....