19:02:10 1399/3/21

چک لیست های مدیریت سبز

چک لیست های مدیریت سبز

هیئت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند. «برنامه مدیریت سبز» شامل .....
نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:02:10 1399/3/21


19:55:01 1399/3/19

مصالح عایق شفاف

مقدمه

مشخصه‌ی بارز مصالح عایق شفاف (TIM) عایق حرارتی بودن آنها به دلیل استفاده از لایه‌های هوای محبوس شده و یا تحت خلا در بین جداره‌ای شفاف به منظور محدود کردن انتقال حرارت می‌باشد. با توجه به شفاف بودن ماهیت این نوع مصالح، در شناخت راهکارهای لازم برای .....
نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 19:55:01 1399/3/19


00:37:57 1399/3/9

پوشش کم گسیل در شیشه ها

مقدمه

یکی از راه های افزایش عملکرد حرارتی شیشه ها استفاده از پوشش های کم گسیل می باشد. در این بخش قصد داریم به بررسی این پوشش ها بپردازیم. در ادامه با تیم آپگرین گرید همراه باشید.

پوشش کم گسیل

این پوشش‌ها بسته به .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 00:37:57 1399/3/9


08:26:42 1399/2/19

طراحی ایستا (غیر فعال)

تعریف طراحی ایستا (غیر فعال)

طراحی ایستا رویکردی است در طراحی ساختمان که از راه کارهای معماری به منظور حداقل رساندن مصرف انرژی و بهبود آسایش حرارتی بهره مند می گردد. فرم ساختمان و عملکرد حرارتی عناصر ساختمانی مانند: معماری، سازه ای، پوسته .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 08:26:42 1399/2/19


17:25:20 1399/2/18

شیشه PDLC

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:25:20 1399/2/18


17:06:23 1399/2/18

سیستم‌های نور گذر با ذرات معلق (SPD)

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:06:23 1399/2/18


16:58:40 1399/2/18

شیشه‌های الکتروکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:58:40 1399/2/18


16:52:08 1399/2/18

شیشه های ترموکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:52:08 1399/2/18


16:31:29 1399/2/18

شیشه‌های فتوکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:31:29 1399/2/18


16:15:31 1399/2/18

کنترل استاتیک و دینامیک در شیشه ها

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. در مورد کنترل میزان تابش عبوری از شیشه‌ها می‌توان .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:15:31 1399/2/18


03:20:07 1399/2/6

معرفی نرم افزار Autodesk CFD و معرفی شرایط مرزی

دینامیک محاسباتی سیالات

دینامیک محاسباتی سیالات (CFD) یک تکنیک شبیه سازی می باشد که جریان سیالات و انتقال حرارت را با استفاده از مدل های ریاضی شبیه سازی می کند. برای این منظور نرم افزارهای متعددی در بازار وجود دارند که گاها پیچیده می .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 03:20:07 1399/2/6


18:38:20 1399/1/25

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت مقدمه: زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، .....
نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 18:38:20 1399/1/25


17:31:18 1399/1/25

انتقال حرارت به روش رسانش

مقدمه

زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، درک عملکرد سیستم ها، تغییرات سطح انرژی آنها و همچنین .....
نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:31:18 1399/1/25


00:49:24 1399/1/16

وابستگی ضرایب جذب و گسیل سطح به طول موج

مقدمه

ویژگی های سطح در بحث تابش، مانند ضریب گسیل و ضریب جذب، می توانند به زاویه ی گسیل یا جذب، دما و یا طول موج وابسته باشند. در این صورت باید این وابستگی ها جهت فهم هر چه بیشتر مساله ی تابش مورد بررسی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 00:49:24 1399/1/16


00:03:28 1399/1/3

بررسی عملکرد حرارتی اسپیسرها و انواع آن

در این بخش قصد داریم تا به بررسی عملکرد حرارتی انواع اسپیسر و تاثیر آنها بر روی عملکرد حرارتی کل دستگاه پنجره بپردازیم . قبل از این کار ابتدا چند مفهوم کاربردی در این زمینه را بررسی می کنیم و سپس به بررسی نتایج چند تحقیق که در این .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 00:03:28 1399/1/3


19:02:10 1399/3/21