14:36:57 1398/3/16

روشنایی بهینه با استفاده از نور روز

سیستم های روشنایی در منازل به طور میانگین 8 الی 15 درصد از حجم برق مصرفی را به خود اختصاص می دهد، اگرچه چیدمان سیستم های روشنایی، نوع سیستم های روشنایی طراحی شده و رفتار کاربر می تواند تغییراتی در میزان آن ایجاد نماید. در صورتی که سیستم روشنایی .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 14:36:57 1398/3/16


11:34:25 1398/3/5

تاثیر جنس سطوح داخلی بر روشنایی روز

یکی از عوامل مهم در میزان روشنایی، جنس سطوح داخلی ساختمان است. شناخت نحوه رفتار سطوح در مقابل نور و به کار بردن آن ها در طراحی، باعث افزایش روشنایی و به دنبال آن کاهش مصرف انرژی می شود. جنس سطوح در میزان توزیع نور تاثیر قابل توجه دارد. .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 11:34:25 1398/3/5


11:22:50 1397/12/10

انواع آسمان در شبیه سازی میزان دریافت نور روز

هر زمان که به آسمان نگاه میکنیم، آسمان دارای یک ظاهر متفاوت هست. با این وجود، بسیار دشوار است که برای آن بتوان یک تعریف دقیق یا یک مدل ریاضی تفسیر کرد، در حالی که مهندسان و معماران برای طراحی روشنایی طبیعی ساختمان به آن نیاز دارند. استاندارد .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:22:50 1397/12/10


10:29:42 1397/12/10

روشنایی طبیعی و فاکتور روشنایی (Daylight Factor)

روشنایی طبیعی مطلوب به عوامل زیر بستگی دارد : - میزان روشنایی موجود به واسطه نوع آسمان - موانع بیرونی و انعکاس ها - انعکاسات داخلی فضا - تناسبات بازشوها - موقعیت قرارگیری بازشوها - عمق فضا روشنایی طبیعی را معمولا با فاکتوری .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:29:42 1397/12/10


21:44:39 1397/12/9

آشنایی با برخی مفاهیم مربوط به نورپردازي

شار نوري: کل نور خارج شده از یک منبع نوري در واحد زمان در تمام جهات در فضا را شار نوري می گویند. واحد شار نوري « لومن» می باشد که با «Lm» نشان می دهند. در اصطلاحات مربوط به محاسبات روشنایی، شار نوري را با (Φ) نشان می دهند. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:44:39 1397/12/9


20:37:54 1398/3/19