08:26:42 1399/2/19

طراحی ایستا (غیر فعال)

تعریف طراحی ایستا (غیر فعال)

طراحی ایستا رویکردی است در طراحی ساختمان که از راه کارهای معماری به منظور حداقل رساندن مصرف انرژی و بهبود آسایش حرارتی بهره مند می گردد. فرم ساختمان و عملکرد حرارتی عناصر ساختمانی مانند: معماری، سازه ای، پوسته .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 08:26:42 1399/2/19


01:41:27 1398/12/19

انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح نیمه شفاف

در این بخش قصد داریم تا با مقوله ی  انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح واقعی و به صورت دقیق تر در سطوح نیمه شفاف آشنا شویم. فهم این بخش برای درک بهتر شبیه سازی های انتقال حرارت و سهیم کردن .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 01:41:27 1398/12/19


14:44:22 1398/7/5

بررسی عملکرد انرژی در مدارس صفر انرژی: با نگاهی به یک نمونه مطالعاتی در یونان

بررسی عملکرد انرژی در مدارس صفر انرژی

بررسی عملکرد انرژی در مدارس صفر انرژی هنگامی که بحث بر سر عملکرد انرژی یک ساختمان است، مدارس به نسبت دیگر کاربری ها، از شرایط خاص تری برخوردارند. به این جهت که در قیاس با رعایت مواردی چون آسایش حرارتی، حفظ کیفیت .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 14:44:22 1398/7/5


17:57:29 1398/6/6

تاثیر تجهیزات خانگی بر مصرف انرژی

تاثیر تجهیزات خانگی بر مصرف انرژی

تاثیر تجهیزات خانگی بر مصرف انرژی وسایل و تجهیزات خانگی حدود 33  درصد از مصرف انرژی و حدود 45 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای یک خانه را به خود اختصاص می دهند.

از میان این تجهیزات، تلوزیون، وسایل پخت و پز .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 17:57:29 1398/6/6


12:44:10 1398/6/5

رطوبت نسبی و آسایش حرارتی

رطوبت نسبی و آسایش حرارتی

رطوبت نسبی و آسایش حرارتی رطوبت نسبی در کنار ۵ فاکتور دیگر یعنی دمای حباب خشک هوا، نرخ متابولیسم افراد، سطح پوشش، سرعت خطی هوای داخل و میانگین دمای تابشی از فاکتورهای موثر بر آسایش حرارتی افراد است. به دلیل .....

نویسنده: Ehsan Naderi
تاریخ انتشار: 12:44:10 1398/6/5


12:02:34 1398/5/14

کولرهای آبی

کولرهای آبی

کولرهای آبی با توجه به استفاده گسترده در کشور، مقایسه مختصری از این سیستم‌ها نسبت به کولرهای گازی یا هیت‌پمپ‌ها ضروری به نظر می‌رسد. کولرهای آبی برخلاف سیستم‌های تبرید تراکمی از سیستم مکانیکی خاصی استفاده نمی‌کنند و لذا مصرف برق آنچنانی ندارند، در واقع بیشترین سهم مصرف برق .....
نویسنده: Ehsan Naderi
تاریخ انتشار: 12:02:34 1398/5/14


21:05:44 1398/4/15

کاربرد ترموگرافی در ممیزی انرژی

ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی دیجیتال مادون قرمز یک تست غیرمخرب است که با نام های ترموگرافی، ترموویژن، حرارت سنجی، گرمانگاری مادون قرمز و ... شناخته می شود و در آن امواج مادون قرمز منتشر شده از سطح جسم توسط دتکتور دوربین دریافت شده و پس از پردازش به صورت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:05:44 1398/4/15


10:16:39 1398/4/7

آینده مصرف و تولید گاز و برق در ایران در افق 2040

گزارش پیش رو تحلیلی کلی از شرایط تولید و مصرف گاز طبیعی و برق در ایران و روند تغییرات آنھا در افق ٢٠۴٠ ارائه میدھد. روند تاریخی و پیشبینی آینده تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران بین سالھای ١٩٩٠ تا ٢٠۴٠ .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:16:39 1398/4/7


17:28:17 1398/2/27

دستگاه محفظه گرم محافظت شده

دستگاه محفظه گرم محافظت شده برای تعیین ضریب انتقال حرارت انواع جدارهای ساختمانی (دیوارهای متداول و نوین) و بازشو‌ها ساخته شده‌است. ابعاد آزمونه‌های لازم 300×300 سانتی‌متر، و ضخامت آنها حداکثر 50 سانتی‌متر است. قسمتهای مختلف این دستگاه به همراه توضیحات آن به شرح زیر می‌باشد.

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:28:17 1398/2/27


17:10:24 1398/2/27

ترموکوپل و نحوه‌ی کار آن

ترموکوپل‌ها از حداقل دو فلز که به یکدیگر متصل شده اند و تشکیل دو نقطه انشعاب می‌دهند، تشکیل می‌شوند. یکی از این نقاط انشعاب به بدنه‌ی جسمی که قرار است دمای آن اندازه‌گیری شود متصل می‌شود و نقطه‌ی انشعاب دیگر به بدنه‌ی جسمی که دمای آن از .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:10:24 1398/2/27


12:20:25 1398/2/18

پنل های تابشی

پنل تابشی چیست؟

پنل های تابشی به طور کلی متشکل از لوله های آب (عموماً مسی) و صفحاتی ( معمولاً آلومینیومی) هستند که بر روی سقف و یا دیوارها نصب می شوند و جهت تأمین بارهای سرمایش و گرمایش، عمدتاً از تابش گرمایی استفاده می کنند. در این .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 12:20:25 1398/2/18


15:34:55 1398/2/5

سیستم گرمایش قرنیزی Baseboard Heater

سیستم قرنیزي در امتداد لبه پایینی دیوارهاي اتاق نصب می شوند. این سیستم از یک لوله U شکل ( تامین و لوله برگشت) و یک پانل نازك مستطیلی تشکیل شده است. انرژي حرارتی موجود در آب گرم داخل لوله U شکل، به صفحه فلزي نازك منتقل می شود و .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 15:34:55 1398/2/5


22:32:03 1397/12/9

سندرم خانه های بیمار، Sick Building Syndrome

وجود آلاینده هاي مختلف در محیط ساختمان موجب می شود که فضاي ساختمانها به لحاظ کیفیت هواي داخل در شرایط نامطلوب قرار گیرد. • احساس ناراحتی و عدم آسایش بدون وجود بیماري قابل تشخیص • تنگی نفس و گرفتگی قفسه سینه • احساس سردرد و گیجی • آبریزش یا گرفتگی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:32:03 1397/12/9


08:26:42 1399/2/19