22:13:04 1398/7/21

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران اولین قدم در شبیه سازی انرژی، تعریف محل و فراخوانی فایل آب و هوایی به منظور شبیه سازی دینامیک می باشد. اطلاعات آب و هوایی عموما در فرمت های EPW .....
نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:13:04 1398/7/21


13:15:56 1398/5/13

راهکارهای طراحی غیرفعال

راهکارهای طراحی غیرفعال عناصر دخیل در سیستم غیرفعال ساختمان، در همکاری و ارتباط باهم می‌توانند باعث بهبود چشمگیر در آسایش و عملکرد انرژی ساختمان شوند. اگرچه ترکیب نادرست بخش‌های مختلف یا استفاده هر جزء بدون توجه به سیستم کلی می‌تواند تأثیرات منفی بر آسایش حرارتی و کارایی انرژی .....

نویسنده: Shady Jami
تاریخ انتشار: 13:15:56 1398/5/13


21:20:46 1398/5/1

عوامل تعیین کننده الگوی جریان هوا در یک ساختمان

-توزیع فشار در اطراف ساختمان

وزش باد به طور معمول عامل تعیین کننده ایجاد جریان هوا در ساختمان است. در این حالت در جبهه رو به باد فشار مثبت و درجبهه پشت به باد فشار منفی ایجاد شده و میان این دو منطقه .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 21:20:46 1398/5/1


00:09:31 1398/4/19

خرد اقلیم یا micro climate

برای آشنایی با مفهوم خرد اقلیم شهر تهران را در نظر بگیرید، محله های مختلف تهران شرایط آب و هوایی متفاوتی دارند. برای مثال ممکن است در مناطق شمالی تهران هوا بارانی و خنک تر باشد ولی در همان زمان در مناطق جنوبی هوا .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 00:09:31 1398/4/19


10:43:18 1398/4/7

بررسی تارگت های مشخص شده برای کاهش CO2 در توافقنامه پاریس برای کشورهای مختلف از جمله ایران

اهداف مشخص شده بر اساس توافقنامه پاریس برای کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، ایران و کانادا مطابق شکل زیر بوده که ایران باید در سال 2030 به تارگت مشخص شده دست یابد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:43:18 1398/4/7


23:24:36 1398/4/4

زمین سرمایی و گرمایی

زمین سرمایی یکی از راهکارهای سرمایش غیر فعال در ساختمانها است، با قرار دادن ساختمان به طور کامل در عمق زمین و یا بردن بخشی از آن به زیر خاک و یا بالا آوردن سطح خاک و خاکریزی بر روی آن میتوان از مزایای تماس مستقیم بنا با زمین .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 23:24:36 1398/4/4


23:41:44 1398/3/30

انواع شیشه ها و کاربرد آن ها

استفاده از شیشه مناسب یکی از راهکارهای کنترل ورود اشعه خورشید به داخل ساختمان است.در ادامه با انواع شیشه ها آشنا می شوید :

1)شیشه تخت ساده :

برای تولید شیشه تخت یا فلوت، مواد خام با دقت وزن شده، مخلوط شده و سپس وارد کوره شده .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 23:41:44 1398/3/30


18:40:07 1398/3/24

راهکارهای سرمایش غیر فعال در ساختمان ها (passive cooling )

سامانه های سرمایشی غیر فعال به منظور کاهش و یا حذف تجهیزات مکانیکی خنک کننده به طور عمده در مناطقی طراحی می شوند که سرمایش مسئله اصلی است.

عملکرد سرمایش غیر فعال عمدتا در دو عرصه اصلی زیر است :

1.ممانعت و یا به حداقل رساندن .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 18:40:07 1398/3/24


23:13:08 1398/2/31

توضیح عملکرد فرایندهای تهویه مطبوع در نمودار سایکرومتریک

بر روی نمودار سایکرومتریک هشت فرآیند تعریف می گردد: 1.  گرمایش ← مانند بخاری و یا شعله گاز خانگی 2.  سرمایش ← مانند کویل سرمایش یک فن کویل ولی با نقطه ای بالای دمای نقطه شبنم 3.  رطوبت زنی ← مانند رطوبت زن بخار در سیستم .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 23:13:08 1398/2/31


22:10:54 1398/2/16

نمودار سایکرومتریک

پارامترهای مختلف هوا مانند درجه حرارت، رطوبت و ... نسبت به یكدیگر روابط خاصی دارند که از طریق فرمول های مربوطه محاسبه و یا به وسیله آزمایشات تعیین میگردند. برای سهولت در این امر، نمودار مشخصات هوا در شرایط استاندارد با واحدهای متفاوت، توسط موسسات تحقیقاتی معتبر ارائه .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:10:54 1398/2/16


20:25:51 1398/2/8

فایل آب و هوای به روز شهرهای ایران

به منظور شبیه سازی دینامیک با نرم افزارهای تحلیل انرژی ساختمان یا حوزه انرژی های تجدیدپذیر به فایل های آب و هوایی محل مورد نظر به پسوندهای EPW, STAT, AUDIT و ... مورد نیاز می باشد فایل آب و هوایی به روز و معتبر اکثر شهرهای ایران از لینک .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 20:25:51 1398/2/8


11:20:52 1397/12/10

محاسبه کلی میزان اتلاف و جذب تابش از طریق پنجره ها

ضریب انتقال حرارت پنجره ها به چند عامل بستگی دارد: - نوع شیشه : تک چداره، دو جداره، low-e و ... - جنس فریم: چوب، الومینیوم، فلز و ... - ضخامت فریم: 10 تا 30 درصد از سطح نمای پنجره - میزان اکسپوز بودن پنجره : دارای .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:20:52 1397/12/10


11:17:56 1397/12/10

مبانی تهویه طبیعی

از تهویه طبیعی برای تأمین سه هدف اصلی در ساختمان استفاده میشود: - تأمین هوای تازه، برای دفع بو، دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها - کاهش حرارت داخلی ساختمان زمانی که : To<Ti - بهبود بخشیدن قدرت تبخیر بدن دو هدف اول نیازمند جابه جایی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:17:56 1397/12/10


11:14:12 1397/12/10

تعیین زاویه بهینه فصلی برای نصب کلکتورهای خورشیدی

اگر پنل یا کلکتور خورشیدی برای استفاده در فصل خاصی مورد نظر است. بهتراست زاویه پنل برابر با مقادیر زیر باشد. مقدار φ برابر با عرض جغرافیایی مکان مورد نظر می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:14:12 1397/12/10


11:13:07 1397/12/10

اینرسی حرارتی Thermal inertia in buildings

ﺍﻳﻨﺮﺳﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻧﺮژﻱ، ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻨﺮﺳﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ میشود. برخی از عناصر پوسته ساختمان، .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:13:07 1397/12/10


22:13:04 1398/7/21