بلاگ

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

پلاگین لیدی باگ می تواند استراتژی های اولیه را در فرایند طراحی به معمار توسط نمودار سایکرومتریک ارائه بدهد. با توجه به نمودار زیر که آب و هوای مشهد را نشان می دهد می توان دریافت کدام استراتژی ها، بیشترین کاربرد را در طول سال به خود اختصاص می دهند تا .....

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

شبیه سازی وضعیت و موقعیت خورشیدی، و تمامی اطلاعات مربوط به میزان تابش خورشید و انرژی آن میزان تابش نور مستقیم و غیر مستقیم، دمای هوا در کل سال و یا در زمانی مشخص و جزئیاتی که مرتبط با وضعیت خورشید و تاثیر آن بر فرایند طراحی ساختمان را می .....

شبیه سازی وضعیت آسمان

شبیه سازی وضعیت آسمان

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

شبیه سازی وضعیت آسمان در زمان های مختلفی از سال که می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در موضوع آنالیز تابش و انرژی خورشیدی و یا آنالیز روشنایی روز تاثیرگذار باشد، یکی از قابلیتهای پلاگین لیدی باگ است.

آنالیز مصرف انرژی

آنالیز مصرف انرژی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

با پلاگین هانی بی، طراح می تواند تمامی جزئیات ساختمانی را جهت آنالیز مصرف انرژی ساختمان، آسایش حرارتی، میزان روشنایی طبیعی و مصنوعی و حتی هزینه مصرفی یا کاسته شده بعد از اعمال اصول طراحی اقلیمی را قبل از اینکه پروژه ای به مرحله اجرا برسد، تحلیل کند. همچنین به کمک .....

آنالیز و تحلیل سایه اندازی

آنالیز و تحلیل سایه اندازی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 19 دی 1397

یکی از قابلیت های نرم افزار لیدی باگ در آنالیز و بهینه سازی میزان سایه اندازی مجاورت ها بر ساختمان و سایت مورد نظر و همچنین بررسی میزان نور مستقیم دریافتی توسط سطوح مدل است. کاهش و افزایش این مقدار به صورت پارامتریک در بازه زمانی مشخص شده امکان پذیر .....

شبیه سازی پارامتریک روشنایی

شبیه سازی پارامتریک روشنایی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 03 اردیبهشت 1398

شبیه سازی میزان روشنایی فضای داخلی و پارامترهایی چون Useful Daylight Illuminance و Daylight Autonomy با توجه به نوع بازشو و شکل آن

لینک کردن سایر نرم افزارها به هانی بی

لینک کردن سایر نرم افزارها به هانی بی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 03 اردیبهشت 1398

پلاگین هانی بی در گرس هاپر می تواند با لینک کردن سایر نرم افزارها به یکدیگر فضای کاربری مناسبی برای کاربر فراهم کند، به گونه ای که طراح قادر هست ، اطلاعات فایل های idf تولید شده در نرم افزارهایی چون انرژی پلاس، دیزاین بیلدر و IES VE را به .....

تاثیر لوورهای متحرک بر روی خیرگی و روشنایی طبیعی

تاثیر لوورهای متحرک بر روی خیرگی و روشنایی طبیعی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 04 اردیبهشت 1398

با توجه به اوپن سورس بودن پلاگین هانی بی، و اتصال آن به نرم افزار انرژی پلاس، میتوان با ترکیب کدهای اختصاری انرژی پلاس به صورت نوشتاری در محیط گرس هاپر، فیلدهایی که در کامپوننت های هانی بی به صورت دیفالت وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه، .....

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 15 اسفند 1398

آسایش حرارتی در محیط باز  آسایش حرارتی در محیط باز (در مقیاس شهری) بر مبنای شاخص UTCI و با توجه به تاثیر عوامل محیطی چون دمای سطوح بلوک های سطح مورد آنالیز، درخت، جنس کف، و سایه اندازی های همجواری ها، این کمک را به .....

بهینه سازی

بهینه سازی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 15 اسفند 1398

بهینه سازی ساختاری و مصرف انرژی با کمک پلاگین های هانی بی و لیدی باگ، طراح قابلیت متغیرسازی عوامل فرمی در مراحل اولیه طراحی یک ساختمان را به صورت پارامتریک دارد. به عنوان نمونه در شکل .....

شاخص اولگی

شاخص اولگی

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 15 خرداد 1401

نمودار زیست اقلیمی یک نمودار روان سنجی است که داده ها و ویژگی های اقلیمی هر مکان خاص را از نقطه نظر آسایش انسان ارائه، تجزیه و تحلیل و ساده می کند. اگر ترکیبی بین دما و رطوبت در هر زمان معین باشد، هدف اصلی نمودارهای طراحی ساختمان .....