15:07:24 1398/2/4

طبقه بندی کلی سیستمهای گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters or Transpired solar collectors)

سیستم های Transpired solar collector را که زیر مجموعه ای از سیستم های گرم کننده ی هوای خورشیدی میباشند میتوان در یک تقسیم بندی بر اساس محل نصب و نحوه ی ادغام آن با سیستمهای دیگر طبقه بندی کرد و در یک تقسیم بندی دیگر می توان برای آن .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:07:24 1398/2/4


13:51:13 1398/2/1

گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters or Transpired solar collectors)

گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی (TSC) یک سیستم اثبات شده و مطمئن برای گرمایش و پیش گرمایش هوا برای کاربری های مختلف است . این سیستم که عموما به عنوان دیوار خورشیدی شناخته می شود ، بیشتر برای گرمایش هوای مورد نیاز برای تهویه در ساختمان ها .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 13:51:13 1398/2/1


11:57:46 1398/1/27

طبقه بندی کلی سیستم های گرمایش هوای خورشیدی (Solar Air Heaters)

استفاده های بسیار متنوعی از انرژی خورشیدی وجود دارد. در میان آنها یکی از کاربری هایی که بیشترین پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را دارد هیتر های خورشیدی هوا می باشد. در میان آنها کلکتورهای صفحه تخت سابقا محبوب ترین نوع کلکتورهای خورشیدی بودند. این کلکتورها  معمولا متشکل از .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 11:57:46 1398/1/27


15:07:24 1398/2/4