U P G R E E N G R A D E

بلاگ

طبقه-بندی-کلی-سیستمهای-گرم-کننده-ی-هوای-خورشیدی-نفوذی-(-Transpired-solar-air-heaters-or-Transpired-solar-collectors)

طبقه بندی کلی سیستمهای گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters or Transpired solar collectors)

نویسنده: Navid Ahmadi   |   دسته بندی: راهکارهای فعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/4

سیستم های Transpired solar collector را که زیر مجموعه ای از سیستم های گرم کننده ی هوای خورشیدی میباشند میتوان در یک تقسیم بندی بر اساس محل نصب و نحوه ی ادغام آن با سیستمهای دیگر طبقه بندی کرد و در یک تقسیم بندی دیگر می توان برای آن .....

گرم-کننده-ی-هوای-خورشیدی-نفوذی-(-Transpired-solar-air-heaters-or-Transpired-solar-collectors)

گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی ( Transpired solar air heaters or Transpired solar collectors)

نویسنده: Navid Ahmadi   |   دسته بندی: راهکارهای فعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/1

گرم کننده ی هوای خورشیدی نفوذی (TSC) یک سیستم اثبات شده و مطمئن برای گرمایش و پیش گرمایش هوا برای کاربری های مختلف است . این سیستم که عموما به عنوان دیوار خورشیدی شناخته می شود ، بیشتر برای گرمایش هوای مورد نیاز برای تهویه در ساختمان ها .....

طبقه-بندی-کلی-سیستم-های-گرمایش-هوای-خورشیدی-(Solar-Air-Heaters)

طبقه بندی کلی سیستم های گرمایش هوای خورشیدی (Solar Air Heaters)

نویسنده: Navid Ahmadi   |   دسته بندی: راهکارهای فعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 1398/1/27

استفاده های بسیار متنوعی از انرژی خورشیدی وجود دارد. در میان آنها یکی از کاربری هایی که بیشترین پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را دارد هیتر های خورشیدی هوا می باشد. در میان آنها کلکتورهای صفحه تخت سابقا محبوب ترین نوع کلکتورهای خورشیدی بودند. این کلکتورها  معمولا متشکل از .....