موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 574  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 643  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 526  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 594  

مشکل روشن شدن کل اتاق در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 230  

اموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 319  

دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 343  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 457  

نصب راینو و دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 349  

ارور دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 371  

لایسنس نامعتبر دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 395  

علت ارور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 353  

نشان ندادن متن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 407  

سایبان داینامیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 323  

daylight images

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 187  

زون بندی و متریال دادن در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 322  

آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 310  

Compenet Expired in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 140  

Radiance Image viewer- Radiance Control Panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 149  

مشکل در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 251  

انواع occupancy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 212  

خرید کرک نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 170  

توجیه انتخاب دیوا برای تحلیل نور ساختمان چند طبقه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 104  

لایسنس دانشجویی دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 172  

Svf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 83  

نصب Diva

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 49  

ارور دیوا برای راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26