موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1557  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1840  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1578  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1790  

مشکل روشن شدن کل اتاق در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 952  

اموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1255  

دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1270  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1767  

نصب راینو و دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1367  

ارور دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1361  

لایسنس نامعتبر دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1383  

علت ارور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1305  

نشان ندادن متن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1312  

سایبان داینامیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1239  

daylight images

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 524  

زون بندی و متریال دادن در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1308  

آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1222  

Compenet Expired in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 514  

Radiance Image viewer- Radiance Control Panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 581  

مشکل در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1167  

انواع occupancy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1067  

خرید کرک نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1069  

توجیه انتخاب دیوا برای تحلیل نور ساختمان چند طبقه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 970  

لایسنس دانشجویی دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1078  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 808  

نصب Diva

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 757  

ارور دیوا برای راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 639  

نرم افزار جایگزین daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 315  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 257